Globální modlitební tažení Ježíš lidstvu, 7. ledna 2023

Milý bojovníku,

Ave Maria!

Milý bojovníku křížových výprav,

Zveme tě k účasti na modlitebním setkání první křížové výpravy Ježíš lidstvu v novém roce 7. ledna 2023 v sobotu ve 14:00 hodin (středoevropského času)

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal7January2023
WEBINAR ID: 86865421960

Téma na celý tento měsíc je: PŘIPRAVTE SE NA DRUHÝ PŘÍCHOD

…Nyní, když se čas blíží mému Druhému příchodu, ti, kteří poznávají můj hlas a naslouchají Mi, musí zasvětit svůj čas k zajištění šíření mého Slova a modlit se za záchranu všech svých bratrů a sester.

Každému z vás v mé armádě zbytku budou dány mimořádné milosti a Já budu konat zázraky po celém světě, abych dokázal pochybovačům, že to Já, Ježíš Kristus, jsem poslal svého proroka, aby vás všechny připravil na můj Druhý příchod.

(Ježíši, 7. června 2013)

Tato hodina modliteb celosvětové křížové výpravy bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, vietnamštině, indonéštině, slovenštině, chorvatštině a maďarštině.

Modlitební programy v dalších jazycích budou sdíleny během semináře, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, modlitby křížové výpravy a Korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich milovaných a našich přátel, kteří se obrátili zády k Pánu, a za triumf armády Zbytku.

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a posty za obrácení a spásu všech hříšníků.

Šťastný nový rok!

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global