Globální setkání křižáckých modliteb 5.2.2022

Ave Maria!

Drahý bojovníku

Zveme tě, na setkání Mise Ježí lidstvu na globální modlitební setkání křižáckých modliteb v sobotu 5.2.2022 ve 14:00 hodin.

Odkaz: https://bit.ly/JTMGlobalFebruary5

Téma tohoto měsíce je založeno na NADĚJI. Naděje je dobrá věc. Když máme naději, víme, že bez ohledu na to, v jakých situacích se ocitneme, věci v našem životě se zlepší. Doufáme, že když budou naší blízcí nemocní, že se uzdraví. Doufáme že naše děti a členové rodiny naleznou Ježíše a budou spasení. Doufáme, že bez ohledu na to, jak těžký je život, věci se změní a všechno bude lepší. Doufáme, že nechť se děje cokoliv, Ježíš je stále s námi a miluje nás. V naději, že se k Němu můžeme vrátit pokaždé, když padneme. Naděje je dobrá věc. Naděje je v modlitbě. Nadějí věříme, že když se budeme modlit za obrácení celého světa během Varování, mnozí se obrátí a Velké soužení se může a se zmírní, jak to čteme v Ježíšově poselství:

Poselství z 19. srpna 2012
Vaše modlitby zmírní dopad, toto bylo předpovězené a stane se to. Modlete se, modlete se modlete se za obrácení celého světa během Varování. Když se většina duší obrátí, potom mnohé z Velkého soužení může být a bude zmírněné.

Váš Ježíš

Zveme všechny, aby na tomto Globálním setkání křižáckých modliteb. Zveme celou Armádu Zbytku. Přijďte a modlete se s námi s nadějí a láskou za druhé. Sjednoťme se jako jeden a dovolme, aby na nás sestoupil Duch Svatý a nechť jsou naše srdce přemožené přítomností Ducha Svatého.

Toto Globální setkání bude v angličtině. Živě se bude překládat do: němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, ruštiny/ukrajinštiny, korejštiny, čínštiny, chorvatštiny, indonéštiny, kantónštiny, italštiny a albánštiny. I když Váš překlad nebude přítomný, modlitební programy budou sdílené, takže můžete přijít a připojit se k nám v modlitbě.

Pomodleme se svatý růženec, křižácké modlitby a korunku Božího milosrdenství za obrácení všech hříšníků, naších blízkých a přátel, kteří se obrátili hřbetem k Pánu.

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu a spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy a obětujme své modlitby za obrácení všech hříšníků.

Ježíši důvěřujeme Ti!
JTM Global