Globální setkání Křižáckých Modliteb Ježíš lidstvu 5. března 2022 – 14:00 SEČ

Ave Maria!

Milí modlitební bojovníci,

Zveme k účasti v globálním křižáckém modlitebním setkání Ježíš lidstvu 5. března 2022 v sobotu v 14:00 hodin.

Odkaz k registraci: https://bit.ly/JTMGlobalMarch5 

Téma tohoto měsíce je AKCEPTOVÁNÍ UTRPENÍ JAKO PROSTŘEDKU V SLUŽBĚ V BOŽÍ MISI.

Je mnoho z nás, kteří trpí duševně, fyzicky, emocionálně. Mnoho s nás se cítí, jakoby žili na poušti, kde nemůžou najít Pána. Mnoho z nás rozumí, že utrpení je částí našeho křesťanského života, ale svět nám říká, že utrpení je neužitečné a čas od času s tím válčíme. Ne chceme je, odhazujeme je a mnohokrát si dáváme otázku proč. Ježíš nám říká, že skrze naše utrpení zachraňujeme duše a pomáháme ztraceným duším. Naše utrpení a láska k nim je pomáhá spasit.

On je zde, stojí a čeká až zvedneme hlavu a poprosíme ho o pomoc. On je naším Šimonem z Cyrény, aby nám pomohl nést Kříž. Odevzdejme mu naše utrpení, naše úmysly, naše bolesti, naše srdce a dovolme Mu vyléčit nás v Jeho Svaté Vůli. Nechť tento Velký Post otevře naše srdce k přijetí našeho utrpení ve shodě s Boží Vůlí.

Křižácká modlitba 108

VÝSTUP NA HORU KALVÁRII

Ježíši, pomoz mi nalézt odvahu, statečnost a odhodlání povstat, abych byl
připočten a mohl se připojit ke tvé armádě zbytku a vystoupat na stejnou horu
Kalvárie, kterou jsi musel vytrpět kvůli mým hříchům.
Dej mi sílu nést tvůj kříž a tvé břímě, abych ti mohl pomoci zachránit duše.
Zbav mě mé slabosti.
Rozptyl můj strach.
Rozdrť všechny moje pochybnosti.
Otevři mé oči k Pravdě.
Pomoz mně, a všem, kteří odpovídají na tvou výzvu nést tvůj kříž, následovat Tě
s horoucím a pokorným srdcem, aby tak na mém příkladu i jiní nabyli odvahy
učinit totéž. Amen.

Tato globální hodina Křižáckých modliteb bude anglicky. Překladatelé budou živě překládat do těchto jazyků: němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, ruštiny/ukrajinštiny, korejštiny, čínštiny, polštiny, vietnamštiny, indonézštiny, rumunštiny a holandštiny. Pokud tvůj jazyk není zde přítomný, zůstanou zpřístupněné modlitební programy včetně češtiny/slovenštiny, abys mohl přijít a připojit se k nám v modlitbě. Modlíc se z připravených materiálů.

Budeme se modlit Svatý Růženec, Křižácké modlitby, Korunku k Božímu Milosrdenství v intenci obrácení všech hříšníků, a v tom i našich blízkých a přátel, kteří se odvrátili od Pána.

Sjednoťme naše srdce jako jedna globální rodina Ježíš lidstvu, společně s Pannou Marií naší Matkou Spásy a obětujme naše modlitby a oběti v intenci obrácení všech hříšníků. Připravme se na Velikonoce v této době Velkého Půstu.

Ježíši důvěřuji Ti!

JTM