Globální setkání u příležitosti oslavy Panny Marie, Matky Boží.

1. ledna 2022 ve 14:00 hodin se mise Ježíš lidstvu spojí v modlitbě u příležitosti oslavy Panny Marie, Matky Boží.
Na tuto pobožnost (svatou slavnost) vás všechny zveme, abyste si našli čas a sešli se na začátku nového roku a uctili naši blahoslavenou Matku, která svým „ano“ přivedla na svět našeho Spasitele. Aby všichni, kdo v Něj uvěří, mohli být spaseni. Budeme oslavovat mateřství Ježíšovy Matky Marie a její důležitou roli Matky Spásy v plánu naší spásy.

Nazývat Marii „Matkou Boží“ je nejvyšší poctou, kterou jí můžeme dát. Stejně jako Vánoce ctí Ježíše jako „Knížete pokoje“, slavnost Marie, Matky Boží uctí Marii jako „Královnu pokoje“. Napodobme Mariinu víru a přednesme své modlitby ve spojení s ní, abychom pomohli ke spáse duší.
Na tomto setkání bude zajištěn překlad do slovenštiny.

 

Link na setkání: https://bit.ly/JTMGlobalJanuary1