Hlad ducha zanechává duši prázdnou, nešťastnou a ztracenou

Čtvrtek, 16. října 2014 v 19:10

Má vroucně milovaná dcero, hlad po jídle, které sytí tělo, je strašným utrpením. Ale hlad ducha zanechává duši prázdnou, nešťastnou a ztracenou. Když se duše ode Mne vzdaluje, bude se potulovat a vyhledávat kdejaký druh naplnění. Bude putovat až na konec země a hledat duchovní klid a útěchu, ale nic nemůže naplnit tuto prázdnotu, jedině Já. Může najít dočasnou úlevu v honbě za všelikými světskými zábavami, ale nikdy nenajde pokoj, který mohu dát Já.

Když živím duši lidí svou milostí, budou plni mé lásky a přítomnosti. Ačkoliv má přítomnost v duši přitáhne na sebe jed zlých duchů, kteří udělají vše, co půjde, aby ji rozrušili, duši to bude jedno. Má láska je vše, co potřebujete, abyste se cítili naplněni, a můj pokoj, jenž vás naplňuje, není z tohoto světa. Přichází s velkým požehnáním a duše, které dosáhnou tohoto pokoje, se nikdy nenechají z něj snadno vytrhnout, jakmile jej zakusily.

Když se nějaký jedinec mimořádně namáhá, aby Mě popíral, klame jen sám sebe. Popírat Mě je vaše vlastní volba. Proč potom dáváte najevo nenávist, když nevěříte, že Já existuji? Apeluji na ty, kteří jsou trápeni duchovními bitvami, aby slyšeli můj hlas, když k nim nyní volám. Když Mě popíráte, pak zůstaňte zticha. Nepopírejte Mne, když Mě pak proklínáte, neboť když to děláte, sami si protiřečíte. Nemůžete přece nenávidět něco, co neexistuje. Když cítíte jakoukoliv nenávist, nechápete, že vychází z nějakého zdroje, stejně jako láska? Láska pochází od Boha. Nenávist pochází od Satana. V den, kdy si uvědomíte, že zlo se množí a kypí, když se rozvine jako had, poznáte, že je skutečný. Teprve potom konečně přijmete existenci ďábla. Důvodem, proč on, Satan, je tak lstivý, je to, že pro něho není výhodné dát se poznat. Kdyby se to stalo, shledali byste nemožným nevěřit v Boha.

Otevřete oči a uvidíte zlo takové, jaké je. Vězte, že tím, že Mě popíráte, Zlý vás zneužívá k podněcování nenávisti proti těm, kdo Mě milují.

Váš Ježíš