Hodina křižáckých modliteb za mír sobota 19. února 2022

Téma: Hodina Křižáckých modliteb Za Mír, sobota, 19. února 2022, 14:00 SEČ

Ave Maria!

Milí modlitební válečníci,

Pokoj s Vámi

Všichni jste zvání k účasti na Hodině Modliteb Ježíš lidstvu za Mír a pozdržení války, 19. února 2022 v sobotu v 14:00 SEČ.

Pokud ještě nejste přihlášeni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobalFebruary19 

Situace ve světě se zhoršuje ze dne na den. Je vidět války a zvěsti o válkách. Ale je naděje v našem Pánu Ježíši Kristu a přímluvě Matky Boží, Matky Spásy.

Sjednoťme se spolu v této hodině Křižáckých modliteb za Mír a bombardujme Nebe našimi prosbami o pomoc. Prosme Boha Otce o Jeho Dar Míru a Milosrdenství.

V této hodině křižáckých modliteb se budeme modlit za mír ve světě, obzvlášť za Rusko a Ukrajinu. Chceme prosit Boha, aby zmírnil třetí světovou válku, zadržel rozšiřování se války a zabránil velké atomové válce.

Prosím, Pane pomoz nám a sešli Mír na Zemi.

V tomto poselství z

Prosím, Pane, pomoz nám a sešli Mír na Zemi.

V tomto poselství z 6. února 2012 roku náš Pán hovoří k nám:

Má vroucně milovaná dcero, moji následovníci se musí sjednotit jako jedna rodina a zůstat silní. Poskytnu všem mým milovaným a věrným následovníkům takové milosti, aby zůstali klidní uprostřed bouře.

Zatímco pokračují všemožné otřesy země, vaše modlitby Mi v tomto čase poskytují útěchu.

[…] pečetě byly rozlomeny a válečné konflikty se rychle objeví.

Modlete se, aby globální ukrutnost atomové války, která by smetla třetinu lidstva, byla odvrácena. Potřebuji více modliteb, děti. Uvědomuji si, jak intenzivně se modlíte, ale prosím, úpěnlivě vás prosím, vybídněte co nejvíce modlitebních skupin, přátele a rodiny, aby se modlili za mír.

Mezitím spěchejme s prosbami k Pánu, sjednoťme se a modleme za mír ve světě spolu s naší rodinou a přáteli.

Tato Globální hodina Křižáckých modliteb, bude v anglickém jazyku. Budou živí překladatelé v těchto jazycích: němčina, francouzština, španělština, portugalština, ruština/ukrajinština, korejština, čínština, slovenština/čeština, rumunština, maďarština, vietnamština a kantonština.

Budeme se modlit Svatý Růženec, Křižácké modlitby a Korunku k Božímu Milosrdenství za Mír ve světě.

24 srpna 2014 promlouvá k nám Matka Spásy:

Mé drahé děti, naléhavě vás žádám o modlitby za mír ve světě, protože velmi brzy budou mnohé země zapleteny do válek, jejichž šíření bude těžké zastavit a mnoho nevinných životů bude zničeno.….

Kéž je mír váš, drahé děti, a nezapomeňte, že bez lásky k Bohu nemůžete nikdy najít opravdový pokoj.”

Nechť Vám Bůh žehná

Ježíš lidstvu na celém světě