Hříchy lámou mé Nejsvětější Srdce

Pátek, 12. listopadu 2010 v 03:00

Piš následující, má dcero. Hodiny tikají. Neignoruj moji naléhavou prosbu zveřejnit moje varování lidstvu. Teď je zapotřebí konat pokání. Mé děti teď musí vyslechnout moje varování. Má dcero, komunikuj nejdříve s křesťanskými skupinami, abys jim odevzdala mé prosby.

Zůstaň silná. Já jsem tě pro tuto práci vyvolil, aby moje prosby o nápravu byly rychle vyslyšeny. Napiš knihu a skrze ni zprostředkuj moje poselství moderními komunikačními prostředky, jako jsou internet a masmédia. A protože je moje žádost naléhavá, podržím tvou ruku, abys tomu poselství porozuměla.

Jsi silnější, než si myslíš. Každý den se ke Mně modli růženec Božího milosrdenství. Neboj se. Proč jsi tolik ustrašená? Věčný život po tom, co se nebe spojí se zemí, musí být přivítán. To je to, co se člověk od počátku času snažil získat. Nenechej se oslepit atrakcemi, které ti nabízí země. Vyblednou do bezvýznamnosti v porovnání s nádherou království mého Otce. Bude ti poslána pomoc, jakmile se plán tvého poslání začne odvíjet.

Těch několik posledních dnů bylo pro tebe zátěží, a přece jsi ve svém srdci akceptovala, co od tebe požaduji. Je to pro tebe těžké a snad i trochu skličující to všechno přijmout, ale je důležité, abys Mi důvěřovala.

Drž Mě ve svém srdci a opři se o Mne. Vzdej se každé své pochybnosti a tvá úloha se stane lehčí. Musíš připomínat lidem mé sliby a odvolávat se na mé psané Slovo. Odkazuj se na Písmo, abys tomu dala smysl. Nikdy se neboj připomínat lidem, jak jejich hříchy lámou moje Nejsvětější Srdce a probodávají duši mého Věčného Otce.

My – moje Matka a Já a všichni svatí – držíme tvou ruku a dáváme ti sílu. Budou ti seslány praktické pokyny a dveře se ti otevřou, aby se ti pomohlo ve tvé práci.

Dej pozor na ty, kteří před tebe kladou překážky, aby tě zdržovali ve tvé komunikaci. Modli se za ně a pokračuj dále. Vím, že jsi unavená, ale na mou prosbu musíš odpovědět rychle.

Teď je čas k odpočinku, mé dítě. Reagovala jsi dobře a s vírou a odvahou. Nikdy se nevzdávej.

Tvůj milovaný Spasitel

Ježíš Kristus