Humanismus je urážkou Boha

Čtvrtek, 25. prosince 2014 v 15:10

Má vroucně milovaná dcero, neznepokojujte se duchem zla, který kazí svět. Nechejte všechno na Mně. Neboť pokud Mě budete milovat, chovat v úctě a milovat druhé podle mé svaté vůle, ochráním vás před bolestí všeho, co je proti Mně.

Nejhorší bolest, kterou budete muset snést, bude ta, že uvidíte takzvané činy dobročinnosti a humanitárních zájmů v globálním měřítku, které budou maskovat skutečné záměry mého nepřítele. V srdci budete vědět, že podvodník je u díla. Až laický svět a ti, kdo tvrdí, že Mě zastupují, budou mluvit o politice, humanitárních činech, ale přestanou zdůrazňovat důležitost zachování lidského života za každou cenu, pak vězte, to není to, co si přeji. Jestli ti, kteří říkají, že Mě reprezentují, nemluví se stejným zanícením o zlu potratů, jako to dělají u ostatních činů proti lidskosti, pak si buďte vědomi, že něco je špatně.

Můj Otec ztrestá všechny, kteří vraždí jeho děti, včetně dětí vyživovaných v mateřském lůně v očekávání zrození. Pachatelé takových zločinů podstoupí strašný trest, pokud nebudou upřímně litovat svých hříchů proti Němu. Ti, kdo jsou ode Mne a reprezentují mou církev na zemi, nesplnili očekávání v hlásání Pravdy. Vražda, včetně potratu, je jedním z největších hříchů proti Bohu. Vyžaduje to mimořádný skutek pokání, aby takový hřích mohl být odpuštěn. Proč tedy má církev nebojuje důrazně a energicky proti tomuto hříchu – jednomu z nejohavnějších projevů vzdoru vůči mému Otci? Proč odvádějí vaši pozornost od označení nejvážnějšího z hříchů, zatímco kážou o důležitosti humanitárních činů?

Humanismus je urážkou Boha, protože se soustřeďuje na lidské potřeby a ne na nutnost kát se z hříchu před Stvořitelem všeho, co je. Pokud budete ignorovat smrtelné hříchy, jasně definované v zákonech, stanovených Bohem, které vedou k věčnému zatracení, pak sebevětší porozumění pro občanská práva lidského rodu tyto hříchy neodčiní.

Pokud ve Mne věříte a sloužíte Mi, pak musíte říkat jen Pravdu. Pravdou je, že hřích je váš největší nepřítel – ne ti, kdo vás pronásledují. Smrtelný hřích bez upřímné lítosti vás přivede do pekla. Jste-li ve smrtelném hříchu a marníte čas podporou velkých dobročinných a humanitárních skutků a nekajete se, pak bude vaše duše ztracena.

Nedejte se zmást řečmi, jednáním či skutky dobročinnosti, když tím nejdůležitějším je boj proti smrtelnému hříchu. Moji posvěcení služebníci, kteří vám odmítají připomínat následky smrtelného hříchu, nechápou své poslání v mé službě. Nemůžete zamést hřích pod koberec, z dohledu, jakoby neexistoval. Sebehlubší soucítění s lidmi, pronásledovanými pro mé jméno, nenahradí, že se hříšníci nesmíří se Mnou, Ježíšem Kristem, na odpuštění hříchu.

Váš Ježíš