I malé modlitební skupiny Božího milosrdenství mohou zachránit milióny

Sobota, 16. dubna 2011 v 22:45

Má milovaná dcero, Varování je již nyní blízko a nastane rychle, v mžiku oka. Všichni se zastaví ve své činnosti, jakmile uvidí mé velké milosrdenství. Modlete se přednostně za všechny, kteří zůstali ve smrtelném hříchu. Potřebují vaše modlitby, neboť mnoho z nich padnou mrtví jako kámen z šoku, až uvidí hrůzu – skrze mé oči – hříšných ukrutností, které spáchali. Modlitbou Božího milosrdenství mohou být zachráněny milióny, byť i malými skupinami oddaných a láskyplných následovníků.

Pro tuto velkou událost ti nedám, má dcero, žádné datum. Ale buď si jista, že čas pro svět je již tady. Jak zlo pokračuje v nepolevitelném růstu celým světem, tak také ruka mého Otce dopadne všude. Můj Otec nedá ruce v klín a nedovolí, aby zlí hříšníci ve spojení se Satanem dále ničili, nebo infikovali lidstvo. Hanba hříšníkům posedlých sami sebou, které pořád ještě miluji, navzdory zlým skvrnám jejich hříchů. Prosím vás, abyste se nyní modlili za odpuštění jejich hříchů.

Když se teď Varování uskuteční, postihnou lidstvo také ekologické katastrofy. Modlitba je vaší jedinou zbraní, Mé děti, abyste zachránily samy sebe a lidstvo od ohňů pekla. Jakmile Varování bude za vámi, bude panovat mír a radost. A pak začne perzekuce nové světové aliance. Její moc bude oslabena, bude-li se dost z vás usilovně modlit a rozšiřovat obrácení.

Nemějte strach, moji milovaní následovníci, budete spolu úzce spolupracovat, abyste se modlili za spásu lidstva. A v tomto procesu zachráníte milióny duší.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus