Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně

Sobota, 7. února 2015 v 21:37

Má vroucně milovaná dcero, můj boj o pokoj pro všechny Boží děti a dostat každého jedince do slávy nových nebes a země, je stále usilovnější. Až do konce budu bojovat za záchranu lidstva před zkažeností, které se na nich dopustil můj protivník.

Prosím vás všechny, kteří Mě milujete a zachováváte mé Slovo, zůstaňte pevní tváří v tvář nenávisti proti mému svatému Slovu, jíž budete muset být svědky. Odmítnutím mého Slova totiž odmítnete Mne. Nepochopíte smysl mé smrti na kříži.

Žít život ve Mně vyžaduje velkou odvahu a výdrž, neboť nebudete nikdy ponecháni na pokoji, vyznáváte-li otevřeně svou víru ve Mne.

Já jsem vaší jedinou skutečnou útěchou ve světě, který je proti Mně. Jsem vaším záchranným lanem v bouřlivých vodách. Já jsem život sám a vše, co je dobré, pochází ode Mne. Zlo v jakékoliv podobě nemůže vyjít ode Mne, protože je to nemožné. Dokud svět nepřijme, že Satan existuje, nikdy nepřijme existenci Boha.

Satan a všichni padlí andělé vyhnaní z nebe mým milovaným Otcem, vyvolávají nenávist v duších těch, kteří dovolili hříchu, aby je zardousil. Je to skrze hřích pýchy, z něhož povstávají všechny ostatní hříchy. Pýcha byla Luciferovým pádem. Pýcha je hřích, jímž se člověk podřizuje Zlému. Pýcha bude pádem lidstva.

Milovat Mě musíte bez výhrad, a to není nic lehkého. Milovat Mě znamená dodržovat Slovo Boží. Pokud se od toho odchýlíte, vaše láska ke Mně bude vadnout, až nakonec budete žít podle svých vlastních pravidel.

Váš Ježíš