Jak se postarat, aby vaše rodina a přátelé mohli vejít do nebe

Pátek, 15. dubna 2011 v 15:30

Má milovaná dcero, raduji se, že tak mnoho dobrých a oddaných následovníků se sjednotilo, aby během Svatého týdne uctili oběť, kterou jsem přinesl vám všem. Oběť, kterou bych přinesl znovu a znovu, kdyby mohla zachránit každého jednoho z vás. Má láska je hluboká pro každého jednotlivce na světě, z nichž každý byl stvořen svatou vůlí Boha, Věčného Otce, Stvořitele lidstva. Všichni zaujímáte velmi zvláštní místo v mém srdci, dokonce i ti, kteří Mě neznáte.

Kdyby vám byl slíben život na zemi, nabízející štěstí a bohatství, mnozí z vás by se rychle chopili této příležitosti. Tak bezpodmínečně chcete uspokojit touhy těla. Jestli by vám byl nabídnut ráj v nebi, těžko byste si to dovedli představit. Rozumím tomu. Vlažná duše by potřebovala mít živou imaginaci, aby si představila toto nádherné místo. Člověk bude vždy bojovat, aby v duchu uviděl tuto nádhernou skutečnost. To mohou udělat jen duše s velmi silnou vírou v existenci Boha. Jediný způsob, jak opravdu porozumět tomu, jaký skvost očekává každého jednoho z vás, je posílení vaší víry. Jediný způsob, jak to udělat, je modlit se usilovně, abyste uviděli Pravdu. Světlo. Lesk a nádheru budoucnosti, která očekává všechny, kdo ctí Boha, Věčného Otce. Věřící se musí modlit za své přátele, partnery v manželství, příbuzné, rodiče, bratry a sestry, co mají málo víry. Pokud se za ně budete modlit moji modlitbu Božího milosrdenství, zachráníte jejich duše. To vám teď slibuji.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus