Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost

Sobota, 2. srpna 2014 v 10:16

Má vroucně milovaná dcero, následovat Mě na této mé poslední cestě k naplnění smlouvy mého Otce může být přirovnáno ke skupině lezců, stoupajících na horu. Vězte, že to je vysoká hora, náročný terén plný překážek, jenž představuje potíže i pro nejzkušenější horolezce, protože skýtá překvapení a nepředvídatelné zákruty a odbočky na každé úrovni a na každém rohu. Ti, kdo mají důvěru v to, co říkám a následují Mě s otevřeným a ochotným srdcem, shledají tuto cestu lehčí než ostatní. Avšak mnozí, kteří jsou sebejistí na začátku této cesty, mohou jít příliš rychle a velkými kroky v pokusu vystoupat na vrchol. Jsou to lidé, kteří dopadnou nejtvrději, a jejich pád na dno bude nejbolestivější.

Jiní, kteří nejsou zkušenými lezci, ale následují jasné pokyny Toho, kdo je vede, v mnoha případech dosáhnou vrcholu jako první. Jejich víra, trpělivost a ochota dosáhnout vrcholu za každou cenu, jim dodá velkou energii a nadšení, které je udrží v jejich výstupu na vrchol. Ti, kteří se pravidelně nezastaví a nenapijí se, aby uhasili žízeň, se stanou dehydratovaní, a ti, kteří se zapomenou najíst, zjistí, že není možné udržet si sílu.

Každý krok této cesty představuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, které je téměř nemožné přelézt. Bude třeba velmi silných jedinců, zdravé mysli a těla, aby zůstali na trase ve výstupu na vrchol. Shledají, že jsou rozptylováni ostatními, kteří ztratili víru ve svou vlastní schopnost najít směr cesty na horu a kteří se budou neustále pokoušet je odradit od jejich úkolu.

Pak budou další, žárliví na ty, kdo dělají velké pokroky vpřed, kteří se budou snažit lezce podrazit tím, že budou před ně klást pasti a jiné překážky, aby je zpomalili. Tyto zklamané a žárlivé duše udělají vše, co můžou, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcům dosáhnout vrcholu. Vymyslí lži, aby se pokusili přesvědčit ty na cestě, aby zastavili – a odešli ze strachu z velkého nebezpečí, které je čeká. Řeknou jim, že vůdce horolezců není schopen je vzít na vrchol, a že kvůli tomu budou ve velkém nebezpečí, jsou-li tak pošetilí a budou pokračovat v tom, o čem řeknou, že je nebezpečná a vysilující cesta.

A tak má cesta bude pokračovat až do dne, kdy přijdu znovu. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost. Někteří jsou povolaní a následují Mě. Potom Mě zradí. Jejich nenávist ke Mně je ze všeho nejhorší, neboť jsou to ti, kdo Mi přinesli duše na této cestě ke spáse. Ale podlehnou-li pokušením Satana, jenž do jejich duší vnese strašné lži, budou těmi, kdo ode Mne duše odtáhnou.

Jenom ti s pokornou duší, něžným srdcem – beze zloby, pýchy a sobectví, dokážou vystoupit na vrchol hory. Až ten den přijde, ti, kdo ode Mne odešli a zradili Mě, zjistí, že nemají kam jít, neboť cesta, která vedla na vrchol, už nebude.

Váš Ježíš