Je snadné říkat, že jste křesťané, když za to nejste napadáni

Úterý, 23. září 2014 v 23:30

Má vroucně milovaná dcero, když se snažím dosáhnout k Božím dětem všech náboženství, nevěřících a křesťanů, mnozí se díky mému volání obrátí na křesťanství. Toho bude dosaženo Boží milostí, mocí Ducha Svatého.

Mezitím dobří křesťané a moji oddaní následovníci zjistí, že zkoušky, kterým budou muset čelit, jsou velmi těžké. Nyní se jich ptám: Kdo z vás je tak silný, že může stát po mém boku a setrvat v Pravdě bez mého zásahu v tomto čase? Mnozí z vás s dobrým srdcem, Mi zůstanete věrni, ale jen ve svých vlastních skupinách. Jakmile jste všichni téhož názoru, shledáte, že je snadnější Mi sloužit. Ale až budete čelit odporu – a v určité fázi budete, a to od mých nepřátel, kteří se vás pokusí přilákat do falešného učení – nebude vám to připadat snadné.

Když budete kritizováni, že následujete pravé Slovo Boží, mnozí z vás budou příliš slabí je bránit. Jakmile budete čelit odporu od svých křesťanských druhů a budete-li donuceni přijmout nově přizpůsobené, ale falešné učení, budete zdrceni žalem. Tehdy bude vaše víra skutečně zkoušena. Budete mít dvě volby. Věřit v Pravdu, jak byla ustanovena Bohem, a pro kterou bylo prolito mnoho krve k usmíření člověka se svým Stvořitelem. Nebo přijmout zředěnou verzi mého Slova, proniklého nepravdami.

Vybrat si první možnost vám přinese hodně bolesti, zármutku a utrpení, neboť ostatní budou vámi opovrhovat, protože jste Mi zůstali věrni. Ale tím, že si vyberete druhou možnost – i když můžete být zahrnuti velkou chválou, přijati svými vrstevníky a mými nepřáteli – budete vrženi do temnoty a vaše duše bude v ohrožení.

Je snadné říkat, že jste křesťané, když za to nejste napadáni. Když ale za to budete v opovržení, vysmíváni, zesměšňováni nebo pomlouváni pro mé jméno, někteří z vás nebudou dost silní, aby snesli tyto zkoušky. Mnozí Mě opustí a odejdou ze strachu z veřejného mínění. Mnozí z vás Mě zradí. Mnozí se odvrátí, protože se budou příliš stydět nést můj kříž.

Nikdy nevěřte, že být mým následovníkem je snadné, protože není. Ale přijde čas, kdy vaše víra bude muset projít rozhodující zkouškou, a tehdy budu vědět, kdo je můj a kdo není.

Váš Ježíš