Jediným cílem soukromého zjevení je zachraňovat duše

Čtvrtek, 13. listopadu 2014 v 23:20

Má vroucně milovaná dcero, soukromými zjeveními dal Bůh svým dětem lepší porozumění toho, co je obsaženo v Písmu svatém. Rozhodne-li Bůh dát svým dětem dary navíc, pak je to jeho výsada. Nebýt takových darů jako svatý růženec, pak by duše byly pro Něj ztraceny.

Vy, moji milovaní následovníci, musíte pochopit, že jediným cílem soukromých sdělení je zachraňovat duše obrácením. Modlitby jsou vždy částí soukromého zjevení a vy pak víte, že pocházejí z nebe.

Nemusíte Mi nyní naslouchat, neboť vše, co Bůh chtěl, abyste věděli, je obsaženo v nejsvětějších evangeliích. Žel, velmi málo mých následovníků porozumělo lekcím v nich obsažených. Pravdu obsahují oba, Starý i Nový Zákon. Bylo vždy Božím přáním zasahovat ve světě zjevením Pravdy vybraným duším, jako prostředkem, jenž přispívá k lepšímu porozumění tomu, co je třeba k záchraně vaší duše. Jsou také varovným prostředkem pro své děti, jsou-li sváděny na scestí jeho nepřáteli.

Kniha mého Otce obsahuje Pravdu a nesmí být nikdy doplňována, nebo opravována. Ani nesmí být nijak upravována. Nyní je mou povinností vyhlásit obsah Knihy Zjevení, abych vám pomohl pochopit, že každé v ní obsažené proroctví se uskuteční, neboť tak bylo Slovo dáno.

Obsah této Knihy dělá čtení obtížným, protože předpovídá poslední zradu na Mně, Ježíši Kristu, těmi, kdo tvrdí, že vládnou mé církvi. Nechť je Pravda slyšet, neboť je napsána Bohem a co je napsáno Jím, je posvátné

Váš Ježíš