Ježíš lidstvu Celosvětové setkání Křižácké modlitby

Ježíš lidstvu Celosvětové setkání Křižácké modlitby

6. srpna 2022 15:00 hodin CET

Ave Maria!

Drazí křižáci,

Jste zváni na Celosvětové setkání Ježíš lidstvu Křižácké modlitby

6. srpna 2022 15:00 hodin CET

Přihlašujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal6August2022

Tématem celého tohoto měsíce je MATKA SPÁSY – MĚSÍC ZÁCHRANY DUŠÍ.

Mnoho, velmi mnoho lidí na světě tvoří mou drahocennou armádu. Budou skrze modlitbu, osobní utrpení a šíření mého Slova zachraňovat duše. Čím silnější je moje armáda při zachraňování duší, tím menší dopad bude mít trest. (Ježíš, 23. července 2011)

Toto celosvětové křižácké tažení bude v angličtině. Živí překladatelé budou k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, polštině, vietnamštině, kantonštině, indonéštině a albánštině. Modlitební programy budou k dispozici ke stažení, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, křižácké modlitby a korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně těch, které nosíme v srdci, a přátel, kteří se obrátili zády k Pánu.

Spojme svá srdce jako jeden Ježíš s lidskou globální rodinou spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a oběti za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Matko spásy, oroduj za nás!

JTM Global