Jsem nejvýš milosrdný. Nechci se mstít.

Úterý, 4. března 2014 v 21:25

Má vroucně milovaná dcero, nezapomeň, že Bůh vždy soudí ve prospěch utlačovaných. Nikdy nepovýší ty, kteří se sami vyvyšují. Za každého člověka, který je povýšen, ten nejnižší z nejnižších ve vašem světě bude povýšen v mém království. Utiskovatelé ve vašem světě se stanou utiskovanými v poslední Den soudu.

Jsem nejvýš milosrdný. Nechci se mstít. Nebudu vás přece kárat opakováním vašich křivd vůči jiným, nenávistí, jíž jste se dopustili na druhých, nebo jejich strohým odsuzováním. Má láska je tak velká, že vám odpustím každý hřích, kromě věčného hříchu zlořečení Božímu Slovu. Vždy vám odpustím, bez ohledu na to, jak křižujete Mě, nebo mé služebníky, vyslané k vašemu vykoupení. Od mého ukřižování nebylo lidstvo svědkem mého zásahu jako nyní, kdy vám přináším Knihu Pravdy.

Nyní je blízko čas, kdy shromáždím všechny národy ke konečnému obnovení jednoty. Vezmu ty, kteří jsou moji, pro jejich činy, jejich slova a jejich skutky do nového začátku, kterým se stane nový svět, Nový ráj. Mé království bude vaše. Shromáždím svůj lid ze všech koutů světa. Někteří budou moji, zatímco ostatní budou potrestáni za svou bezbožnost. Ti, kdo jsou povoláni, jakož i ti z vás, kdo byli vybráni od počátku času, budou jako lvi. Odvaha vám bude dána z nebes a vy ji budete potřebovat, máte-li překonat nenávist, která vám bude projevena.

Prosím, nikdy se nebojte mých nepřátel. Ignorujte jejich jed. Jejich hlasy mohou řvát a jejich křik může být ohlušující, ale nemají nad vámi žádnou moc. Jste-li skutečně moji, pak nad vámi pekelné ohně nikdy nezvítězí.

Váš Ježíš