Jsem přítomen v eucharistii, navzdory nesprávným výkladům mého slibu

Čtvrtek, 14. dubna 2011 v 00:05

Má vroucně milovaná dcero, nedělej si žádné starosti. Zlepšila ses ve způsobu, jakým si děláš čas k modlitbě ke Mně. Nyní je důležité, že lidé pochopili, že k tomu, aby se dostali blíže k mému srdci, musí porozumět nutnosti přijímat svátost nejsvětější eucharistie.

Mnoho lidí, včetně jiných křesťanských skupin, popírají moji skutečnou přítomnost v eucharistii. Není jasné, proč se rozhodli popírat slib, který jsem vám dal při mé Poslední večeři, kdy jsem slíbil, že vám dám Tělo i Krev jako potravu a výživu pro vaše duše. Co však jasné je, že zázrak nejsvětější eucharistie, přítomné ve všech svatostáncích všude na světě, existuje a je zde, aby naplnil vaše podvyživené a prázdné duše mou přítomností. Tato přítomnost vás posiluje takovým způsobem, že kdybyste si na něj zvykli a pak vám chyběl, cítili byste se ztraceni.

Mnoho křesťanů ignoruje jeden z nejzákladnějších slibů, který jsem učinil během mého ukřižování, že budu přítomen v chlebu a ve víně a zanechám trvalé znamení, abych pomohl živit duše. Příliš mnoho lidského uvažování znamenalo, že jsem byl odmítnut i dobře míněnými pohnutkami křesťanů. Ti samí křesťané teď nemohou přijmout nejsvětější eucharistii v její opravdové podobě. Nejsvětější eucharistie vám byla dána jako velký dar k vašemu vykoupení a spáse. Odmítnutím faktu, že jsem přítomen, znamená, že jste ztratili právo na speciální milosti, které jsou částí smlouvy, která vás přivádí blíže do mého srdce. Vzpomeňte si, že jsem zemřel za vás proto, abych vás vedl k věčnému životu a spáse.

Přijímejte Mě jako živoucí přítomnost a vaše duše budou osvíceny tak, že byste to nebyli považovali za možné. Vraťte se zpátky k přijímání mého Těla a mé Krve. Dovolte Mi odstranit vaše pochybnosti. Je to jedna z největších chyb, kterou křesťané udělali, že Mi zabránili tímto způsobem vstupovat do svých duší. To velmi uráží mého Věčného Otce vzhledem k oběti, která je spojena se záchranou vašich duší. Nechejte Mi přinést Světlo a potravu do vašich životů. Budete více přístupní k přijetí pravdy mého učení potom, co se Varování uskuteční.

Vzpomeňte si, že jsem během mé Poslední večeře slíbil:

Když přijmete chléb a víno, stane se pro vás mým Tělem a mou Krví. Každá jiná interpretace byla pokřivena lidskou logikou a rozumováním. Nyní pochopte a přijměte Pravdu.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus