K čemu je Mi, když je ke Mně dovlečen člověk, co se vzpírá? To je k ničemu.

Neděle, 23. března 2014 v 11:30

Má vroucně milovaná dcero, je důležité šířit lásku, kterou má každý z vás ke své rodině i mimo svůj domov. Důrazně vás žádám, abyste pohlíželi na své známé i neznámé, nepřátele, stejně jako na vám blízké, jako by byli vašimi skutečnými sourozenci. Tolik z vás zapomnělo milovat druhé tak, jako jsem Já miloval vás. Není snadné milovat neznámého, ale Já vám říkám – buďte laskaví k druhým a prokazujte jim úctu, i když vás odmítají. Především jim musíte dávat najevo lásku k bližnímu. Musíte mít zájem o potřeby druhých, jako bych vás přímo poslal se o ně postarat.

Když jsem vám dal mé Slovo, bylo mou touhou, aby všechny duše byly zachráněny. Aby byly zachráněny, nesmíte být sobečtí a starat se jen o své vlastní duše. Vy, moji milovaní následovníci, máte povinnost sdílet dary, které vám nyní přináším skrze tato poselství, s druhými. Jednejte s nimi s trpělivostí. Dáváte-li jim mé dary, mé modlitby, ochranu Pečetě živého Boha, pak se musíte stáhnout a poskytnout jim čas, aby se ke Mně obrátili.

Nepřikazuji vám vnucovat lidem Knihu Pravdy. Ze svobodné vůle si sami zvolí, zda Mi chtějí nebo nechtějí naslouchat. Ujistěte je, že Já, Ježíš Kristus, učiním všechno k získání jejich duší. Nejslabší z nich nějakým způsobem odpoví na mé volání. Ti, co Mě z duše nenávidí, v určité chvíli zjistí, že se jim srdce obměkčilo a nepochopí proč. Tak Mi musíte stále přivádět duše s láskou a trpělivostí.

K čemu je Mi, když je ke Mně dovlečen člověk, co se vzpírá? To je k ničemu. Modlitby modlitební kampaně, které jsem dal světu, jsou tak mocné, že skrze Boží lásku projevím všem duším, za které se modlíte, velkou lásku, soucit a milosrdenství. Vše, co musíte udělat, je dát jim modlitby, a pak Mě prosit, abych k sobě tyto duše přitáhnul. Neboť nikdy neodmítám hříšníka, který mé milosrdenství nejvíce potřebuje.

Váš Ježíš