Kde chybí láska, tam v duši nejsem

Pátek, 9. ledna 2015 v 15:30

Má vroucně milovaná dcero, je čas, aby se proti projevům pohrdání miliard lidí Pravdou – svatým Božím Slovem, spojili křesťané celého světa.

Každý hřích proti Bohu je nyní považován jako pro Mne přijatelný. Mně odporné hříchy budou už brzy představovány jako pro Mne přijatelné, ale to je nemožné. Pokud cokoliv, co není ode Mne, kladete přede Mne v mých kostelích, působíte Mi tím velkou bolest.

Ještě nikdy nebylo pro křesťany tak těžké jít mou trnitou cestou, jako je tomu dnes. Lži, lži a zase lži do vás hustí mým jménem a tak nesmíte zapomínat na mé učení, jinak vás oklamou ti, co chystají spiknutí proti Božímu Slovu. Být křesťanem chce mnohem víc, než se jím jen prohlásit. Jste-li skuteční křesťané, pak učiníte vše, co jsem učil, a budete následovat svaté učení obsažené v Bibli svaté. Uznat mé učení je jedna věc, ale jednat podle toho co jsem učil, je věc jiná.

Milovat jeden druhého není nikdy snadné, kvůli existenci hříchu. Milovat své nepřátele na vás klade velké břemeno, ale pokud se za to modlíte, poznáte, že vaše láska ke Mně roste. Milujete-li Mě opravdově, budete prosti nenávisti, a pak najdete pravý pokoj mysli i duše. Pokud dovolíte Satanovi svést vás k nenávisti vůči druhým, upadnete do strašné temnoty. Nenávist je jako plevel, který roste a rychle se šíří. Když nenávist hnisá v duši, nakonec ji zcela pohltí. Přináší s sebou úzkostný neklid, a ti, kteří jsou jím plní, nenajdou nikdy pokoj. Nenávist plodí nenávist a rychle se šíří z jedné duše na druhou. Jakmile se Satan v těchto duších usadí, nikdy je neopustí, dokud se nebudou kát a neprojeví opravdové výčitky svědomí.

Láska utišuje každý druh nenávisti, ale pokud svou duši nevzdálíte od těch, kdo podněcují k nenávisti, budete uvrženi do beznaděje. Nemohu zachránit duši, která nebude upřímně litovat své hříšnosti. Čekám na vaši zpověď, a když přijdete ke Mně a poprosíte Mě, abych vás zbavil kletby nenávisti, vyvedu vás ruku v ruce zpět do svého útočiště pokoje.

Pokoj a láska mohou pocházet jen od Boha. Vždy Mě vyhledávejte, neboť Já jsem láska. Kde chybí láska, tam v duši nejsem.

Váš Ježíš