Kdo z vás by byl dost silný na to, aby přijal můj kalich utrpení se vším, co s sebou přináší?

Neděle, 19. ledna 2014 v 14:35

Má vroucně milovaná dcero, kdo z vás, jenž o sobě tvrdí, že je můj svatý následovník, a chlubí se tím, by pozvedl můj kalich?

Kdo z vás by byl dost silný na to, aby přijal můj kalich utrpení se vším, co s sebou přináší? Odpověď je – velmi málo z vás. A přesto se cítíte v právu, když Mě bičujete v mých vybraných duších, které můj kalich ochotně přijaly.

Vybrané duše, vizionáři, proroci a vidoucí přijímají můj kalich, protože Mi dávají svou svobodnou vůli za mých podmínek – ne za svých vlastních. Prohlašujete-li se za všeznalé a dobře obeznámené s mým svatým Slovem a nepřijímáte utrpení, které nesou moji ubozí pronásledovaní proroci, pak Mě neznáte. Když Mě neznáte, nemůžete Mě opravdu milovat. Když Mě nemilujete, pak nemůžete šířit Pravdu. Místo toho si vybíráte části v mých svatých evangeliích, které se vám hodí, a pak je použijete jako hůl, kterou bijete mé proroky a všechny vybrané duše, které nesou můj strastiplný kříž.

Šlapete-li po jiných duších, jednáte-li s nimi krutě v mém jménu, byli jste zasaženi nenávistí. Nenávist pochází od Satana. Není ode Mne. Až přijdete přede Mne během Varování – osvícení svědomí – ukážu vám, jak jste Mě urazili. I přesto mnozí z vás, vinni překroucením mého Slova lásky do slov nenávisti proti mým prorokům, budou stát vzdorovitě přede Mnou. Neboť jste tak nadutí sebeláskou a pýchou, že i Já, Ježíš Kristus, shledám těžkým vás k sobě přitáhnout.

Nenávist k druhým vás odděluje ode Mne.

Váš Ježíš