Když Bůh dovolí pronásledování křesťanů a židů, pak má k tomu dobrý důvod

Pátek, 21. února 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, člověk je zranitelné a slabé stvoření, ale je dítětem Božím. Kvůli hluboce zakořeněnému pudu sebezáchovy udělá člověk vše potřebné, aby přežil. V časech velkého tělesného utrpení se zlomek síly v něm stane zřetelnějším. Velkou sílu obvykle uvidíte u slabých, hladových a tělesně trpících, u pronásledovaných a u těch, kdo trpí rukama fanatiků. Jsou to ti nejslabší mezi vámi, kteří se stanou nejsilnějšími a ti, kdo si myslí, že jsou nejsilnější, se stanou nejslabšími.

Odděluji slabé, mírné, pokorné a spravedlivé od těch, kdo vyzdvihují sami sebe a kteří jen slovy podporují mé učení, ale ve svých srdcích proklínají druhé. Odděluji nyní zrno od plev, a proto víra každého člověka bude zkoušena, dokud on, či ona nedosáhnou pokraje snesitelného. Zahrnuji všechny, kdo nevěří v Boha, ty, kdo odmítají pravého Boha a ty, kdo předali svá srdce mému nepříteli – Zlému. Každá duše bude mít přede mnou stejné postavení a každá milost bude dána těm, kteří Mě v tomto čase nepřijímají.

Svět bude zkoušen stavem lásky, kterou má každá osoba k druhým, což je pravým obrazem a pravou mírou jejich lásky k Bohu. Váš čas je omezen, a abyste byli v stavu snést tuto cestu pokání, musíte přijmout, že Boží proroci jen oznamují jeho vůli, abyste se stali jeho v těle i v duchu. Nebraňte se Boží ruce. Radujte se, protože zkoušky, které jsou dovoleny mým Otcem, způsobí velké sjednocení jeho Dvou svědků na zemi – křesťanů a židů – a z těchto dvou vzejde velké obrácení. Když Bůh dovolí pronásledování křesťanů a židů, pak má k tomu dobrý důvod. Kvůli tomu, co budou muset přestát, se uskuteční velké obrácení a miliardy lidí uvidí slávu Boží s jasnou myslí, kdy žádný zmatek nezkazí jejich radost, kdy konečně poznají Pravdu.

Čas uvidět Pravdu takovou, jaká je, včetně dobrého i zlého, je blízko. A potom vás už nic nezraní. Už víc nebude oddělení od Boha. Láska konečně přemůže všechny. Láska je Bůh a jeho vláda je věčná. Už nebude nenávist, neboť bude mrtvá.

Váš Ježíš