Když Mě člověk zrazuje, hřeší proti Mně

Čtvrtek, 29. května 2014 v 00:45

Má vroucně milovaná dcero, když ke Mně přišli moji apoštolové s pláčem a slzami marnosti pro způsob, jak krutě s nimi bylo zacházeno pro mé jméno, řekl jsem jim:

Nikdy se neobávejte odmítnutí pro mé jméno.

Nikdy se neděste skučení Zlého, jenž vříská ústy těch, co mu slouží.

Nikdy nemějte strach, jste-li hnáni k odpovědnosti pro mé jméno. Ale když vás zrazují vaši blízcí, vězte, že jsem to Já, koho uhodili do tváře.

Když Mě člověk zrazuje, hřeší proti Mně. Když zrazuje Boží proroky, zrazuje Trojjediného Boha a bude za to velmi trpět.

Je-li zásah Trojjediného Boha odmítnut dušemi vzdorujícími největší nebeské moci, budou muset vytrpět ve svém svědomí zmatení. Toto zmatení je nikdy neopustí, dokud nesmíří své duše se Mnou, svým Ježíšem. Odmítat Mne, vědí-li duše, že jsem to Já, kdo mluví, je politováníhodné. Ale vzdorovat Trojjedinému Bohu vměšováním se do Božího zásahu, do jeho úkolu zachraňovat duše, bude mít za následek rychlý trest od mého Otce.

Lidé se mohou posmívat, zpochybňovat a analyzovat mé Slovo, jak je nyní dáváno, ale opováží-li se pokoušet se Mi bránit v záchraně duší tím, že zklamou moji důvěru a postaví se proti mému milosrdenství, pak ani jim žádné milosrdenství nebude projeveno.

Váš Ježíš