Když vám z života mizí láska, mizí z něho i Bůh

Středa, 8. října 2014 v 20:25

Má vroucně milovaná dcero, jak chladným se stalo srdce lidí. Jak málo jim záleží na potřebách druhých, nebo na daru života. Nechali zahnívat své srdce, už totiž nejsou schopni skutečné lásky, jež by vládla v jejich duši. Jakmile láska ochabne a štědrost vůči potřebám ostatních se stane vzácnou, pak z toho nemůže vzejít nic než křivda.

Když vám z života mizí láska, mizí z něho i Bůh. Neboť srdce těch, kdo Mě možná kdysi milovali a kteří už ve Mne nevěří, se promění v kámen. Odvrátíte-li se od lásky k bližnímu, stanete se vyprahlými a nepokojnými. Váš nedostatek lásky vás povede k přijetí všech možných praktik, které se Mi hnusí. Vše, co Já představuji, vy zavrhnete. Se vším životem daným lidstvu mocí Ducha Svatého bude manipulováno a v mnoha případech bude vámi zničen. Vaše úcta k Božím zákonům a k lidskému životu už neznamená nic. Vaše připoutání ke všem pozemským statkům a k majetku, který přinášejí, vás ponechá bez uspokojení.

Zatvrdíte-li své srdce vůči Bohu, lidstvo bude velmi trpět. Nahradí-li moc zla lásku, kterou kdysi měl svět ke Mně, Ježíši Kristu, pak vězte, že čas už téměř nadešel.

Vzdejte se vaší umíněné a lehkomyslné honby za potěšením. Nepokoušejte se měnit Boží zákony, aby se hodily k vašemu hříšnému životu. Proste bez ustání o můj zásah, abych vám mohl ukázat cestu. Jestli se nevrátíte na cestu k věčnému životu, který byl připraven pro každé Boží dítě, pak nemůžete nikdy patřit mému království.

Váš Ježíš