Kniha Pravdy bude pravým opakem nové lživé knihy

Pondělí, 5. května 2014 v 16:10

Má vroucně milovaná dcero, všichni, kdo sledují můj hlas skrze tato poselství, budou nadále dostávat velká požehnání, protože jejich odolnost bude zkoušena způsoby neviděnými od dnů, kdy křesťané trpěli ve středověku. Každému z nich se bude vysmívat Zlý, který využívá slabé a pyšné duše k zahájení útoků na ty, kteří jsou Mi blízko. Bude učiněn každý pokus, viditelný i neviditelný, očernit toto mé velké dílo.

Pokud jde o zesilování pronásledování, vězte, že Satanova moc byla omezena a vše, co bude dělat, je nadále vrhat kameny, šířit lži a snažit se ode Mne vzdálit duše. Podaří se mu odtáhnout duše od této mise různými prostředky. Použije vizionáře k útoku na tuto misi a to způsobí velký zmatek.

Když člověk upadá a Slovo Boží již není přijímáno v celé jeho šíři, pak nebe vždy zasahuje. Věřte Mi, když vám nyní říkám – toto je má mise, a říkají-li vám něco jiného, pak si můžete být jisti, že jste sváděni na scestí. Mým slibem je zůstat věrný Božím dětem až do konce, a dokud duše zcela neodmítne Boží ruku. Budu rázně postupovat a poskytnu vám všechny dary, které vám zanechávám na ochranu před mými nepřáteli, přicházejícími k vám jako vlci v rouše beránčím. Mé dary budou opakem toho, co dají světu nepřátelé Boha. Kniha Pravdy bude pravým opakem nové lživé knihy – plné člověkem vytvořeného, chybného učení, které bude ospravedlňovat hřích – která bude brzy ovlivňovat svět. Pečeť živého Boha vás ochrání před značkou šelmy a Medailon spásy před kacířstvím, řinoucím se z úst mých nepřátel, kteří se zmocní mé církve na zemi.

Satan samozřejmě touto misí pohrdá a využije i dobré duše – které ze zmateného smyslu pro věrnost mým posvěceným služebníkům, kteří ztratili víru a ve skutečnosti již neslouží Mně, nevědí už totiž jak – zneváží mé svaté Slovo. Nesmíte se nechat ovlivnit. Nebuďte jako ti, kdo přišli před vámi – ti, kdo Mě odmítli, když jsem chodil po zemi.

Dávám vám své slovo, že všechny důkazy, po nichž toužíte, budou vaše – a to brzy. Dávám vám svůj slib, že přijdu, jen abych vám přinesl spásu v čase, kdy mými nepřáteli bude učiněn každý pokus odepřít vám, Božím dětem, vaše Bohem dané právo na spásu.

Neopouštějte Mě, když v srdci víte, že jsem to Já, Ježíš Kristus, kdo nyní mluví. Nepokoušejte se odtahovat duše ode Mne, máte-li jakékoliv pochybnosti pokud jde o to, kdo Já jsem. Neubližujte Božím prorokům, nebo budete velmi trpět. Nebojujte proti plánu mého Otce připravit svět na můj Druhý příchod, nebo na sebe přivodíte hněv mého Otce. Buďte vděční. Buďte šlechetní a přijměte s láskou a radostí tento dar zásahu, který je nabízen světu pro vaše vlastní dobro a v zájmu každé na zemi žijící duše.

Váš Ježíš