Kolik jen lidí dokáže uvěřit v ospravedlnitelnost konání zla?

Úterý, 6. května 2014 v 20:02

Má vroucně milovaná dcero, důvodem odmítání mého Slova tolika lidmi je, že Pravda je trnem v oku těm, co jsou na rozpacích, mají-li otevřeně hlásat mé učení.

Člověk, který věří, že svoboda projevu je důležitější než lpění na Božím Slovu, jde po velmi nebezpečné cestě. Každý, kdo věří, že má právo prohlásit své názory za posvátné, i když promíjí hřích, Mě zrazuje.

Kolik jen lidí dokáže uvěřit v ospravedlnitelnost konání zla? Takoví lidé, kteří určují vaše zákony, včetně těch, které spravují vaši církev, by vás přesvědčili, že právo na svobodu projevu překonává každý Boží zákon, i když oslavuje hřích.

Hřích pokrývá mnoho aspektů a v dnešním světě je každý jednotlivý hřích ospravedlněn zdůrazňováním individuálního práva každé osoby si dělat, co se jí líbí. Ačkoliv ani jeden z vás nemá právo soudit kohokoliv v mém jménu, nikdo z vás nemá právo prohlásit zlý skutek za dobrou věc.

Váš Ježíš