Křesťané budou brzy jako pohané

Úterý, 18. listopadu 2014 v 12:18

Má vroucně milovaná dcero, můj hlas je jediný hlas, který uslyšíte ve všech koutech země, když připravuji lidstvo na mohutné napadení. Můžete slyšet mnoho hlasů falešných vizionářů a proroků, ale žádný vám nepronikne duší jako plamen Ducha Svatého.

Musíte být na pozoru před hlasy falešné spirituality, která nepochází od Boha, ale kterou pocítíte v různých částech světa. Vliv zlých duchů bude vidět v teroristických bojích, kde sladkými hlasy propagují falešné ideologie, zatímco se budou snažit ospravedlnit hrozné ukrutnosti, páchané ve jménu Boha.

Hlasy podporující pohanství budou brzy slyšet v domech, kde jsem uctíván Já, a oni budou znesvěcovat mé oltáře. Hlasy, pocházející od ducha zla, budou brány jako vzrušující zpodobení tužeb lidí, hledajících naplnění svého života. Budou křičet, velebit falešné bohy, ničit duše zranitelných a rouhat se Mi. Jsou to duše, které Mě hněvají nejvíce, protože jsou velmi přesvědčivé a způsobí velký zmatek. Budou jak magnety, které ode Mne odlákají mnoho křesťanů.

Moji nepřátelé oslepí můj lid vůči Pravdě a křesťané budou brzy jako pohané. Budu vyhozen do stoky jako žebrák a brány mé církve Mi zabouchnou před nosem. A až budu klepat na dveře, budou zajištěny zevnitř těmi, kdo prohlašují, že přicházejí ode Mne.

Varoval jsem vás před těmito dny a brzy budou u vás. Znovu vám říkám, že moje Slovo je posvátné. Toto jsou poslední poselství z nebe a jsou dávána světu, který je ke Mně lhostejný, stejně jako je nevděčný.

Probuďte se a podívejte se Pravdě do očí. Je pouze jeden Pán. Nemůžete Mi zůstat věrni, pokud sloužíte více než jednomu Pánu.

Váš Ježíš