KVM – Dar věčného života 3.12.2022

Milý bojovníku křížové výpravy,
jsi zván k účasti na celosvětovou Křížovou výpravu modlitby Ježíš lidstvu 3. prosince 2022 v sobotu 14:00 hodin středoevropského času
Pokud nejsi registrován, zaregistruj se zde:https://bit.ly/JTMGlobal3December2022
Téma pro celý tento měsíc je: DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA
…až přijdu, abych lidstvu přinesl úlevu od bolesti, kterou trpělo kvůli svému oddělení od Boha, musí být vděčné za tuto velkou milost. Díky ní se miliardy lidí budou těšit životu věčné slávy v přítomnosti Boha.
Tímto velkým skutkem milosrdenství přinesu úžasné zprávy o slavném slibu, kdy můj Druhý příchod – který bude následovat brzy po Varování – dokončí Boží plán pro jeho děti. (Ježíš, 24. listopadu 2013)
Darem mého Věčného Otce je poskytnout každému svému dítěti ten nejdokonalejší život v tom nejdokonalejším světě takovým způsobem, jaký byl zamýšlen od samého počátku. (Ježíš, 13. září 2012)
Tato hodina modliteb celosvětové křížové výpravy bude v angličtině. Živí překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, vietnamštině, indonéštině, polštině, italštině a albánštině. Modlitební programy v dalších jazycích budou sdíleny během semináře, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.
Budeme se modlit svatý růženec, modlitby křížové výpravy a Korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich milovaných a našich přátel, kteří se obrátili zády k Pánu, a za triumf armády Zbytku.
Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a posty za obrácení a spásu všech hříšníků. Připravme svá srdce v tomto adventním čase na Narození našeho Krále králů, Pána pánů, Ježíše Krista.
Ježíši, důvěřujeme Ti!
JTM Global