Láska je cestou k spáse

Sobota, 5. února 2011 v 11:50

Má vroucně milovaná dcero, dnes jsi dostala výjimečné milosti, aby Mi umožnily tě přitáhnout blíže ke Mně. Neboť jen tehdy, když budeš blízko u Mne, zavládne pokoj, láska a radost ve tvém srdci. Jen modlitbou a odevzdáním všech tvých problémů Mně, můžeš být v jednotě se Mnou. Má dcero, když se Mi odevzdáš a budeš Mi důvěřovat, potom pochopíš lásku, kterou ve svém srdci k tobě chovám. Tvoje láska ke Mně zesílí, když tak uděláš. Jen tehdy bude o tvé obavy postaráno, když Mi je všechny obětuješ a vložíš do mých rukou.

Skutečnou lásku k druhým můžete projevit jen tehdy, když Mě milujete. Jen skrze lásku budete požehnáni darem pohlížet na jiné lidské bytosti mým srdcem, které je plné lásky a soucitu.

Jen když Mi ukážete skutečnou lásku, se váš život změní a vlny radosti budou pronikat do vašeho každodenního života. Nikdy se neobávejte mé lásky, děti. Je tu pro vás všechny v hojnosti, když se s prosbou o ni na Mne obrátíte. Když tuto lásku dostanete, potom s ní zacházejte velkoryse. Všude rozšiřujte moji lásku, aby všichni, zejména ti vlažní, Mě mohli pozvat do svých duší. To je jediná cesta k spáse.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus