Lidem se z života vytratila láska, protože už Mě nemají v úctě

Čtvrtek, 27. listopadu 2014 v 19:50

Má vroucně milovaná dcero, mnohé z utrpení, které lidé zakusí v přicházejících letech, bude utrpením ducha.

Duchovní utrpení pocítí nejen moji následovníci, kteří zůstanou věrni Božímu Slovu, ale všichni lidé, bez ohledu na to, v co věří. Satan a jeho démoni, z nejvyšších pozic až k těm nejnižším, se potulují po světě a šíří nenávist mezi Božími dětmi. Nenávist sevřela lidské pokolení a lze ji vidět v mnoha podobách. Když Satan láká duši do klubka nenávisti, dělá to vyvoláním pocitu žárlivosti ve zranitelných duších, a ta se brzy obrátí v nenávist. Nenávist se šíří a působí v každém věku.

Duch lásky a dobročinnosti, kdysi přítomný v srdci lidstva, zeslábl, a to znamená, že láska, která spojovala obce, národy a země, zanikla. Lidem se z života vytratila láska, protože Mě už nemají v úctě. Zapomněli na Mne, Ježíše Krista. Jsou tak zaměstnáni světskými věcmi, že pro sebe vytvořili velmi osamělou existenci. Jakmile vám v životě chybí láska, většina vás zůstává vyprahlá a usychá jako skomírající rostlina.

Bůh je láska, a je-li ve světě přítomná láska, je v něm větší harmonie a pokoj. Protikladem k lásce je nenávist, která pochází od ďábla. Necháte-li si srdce naplnit nenávistí, bude ve vás kvasit a růst jako rakovina, dokud vás nestráví. Nenávist ničí životy a vytváří strašná rozdělení. Otráví vám duši. Vytváří pocit hlubokého neštěstí v srdcích těch, kdo se jí ve všem podřídí. Nenávist se velmi rychle šíří z jedné duše na druhou, protože jakmile se zapletete s člověkem plným nenávisti, ta si vás podmaní k naslouchání všem příčinám pro své zdůvodnění.

Křesťané, kteří se nenávistí nechají zamořit, musí vždy odolat použít mé svaté jméno k podnícení jakékoliv nenávisti vůči jiné lidské bytosti. Musíte Mě prosit, abych vaši duši zbavil nenávisti, neboť dovolíte-li nenávisti ovládnout vaši duši, nikdy nespatříte mou tvář.

Využijte vám udělený čas, abyste Mě více milovali, neboť když Mě opravdu milujete, tato láska bude opětována. Pak nebudete schopni účastnit se žádného rozhovoru, kde bude přítomna nenávist.

Milujte Mě a shledáte, že je snadnější milovat druhé. Nenávidíte-li jinou osobu, pak Mě neznáte.

Váš Ježíš