Lidský intelekt není schopný porozumění všeho, co se Mne týká

Čtvrtek, 17. července 2014 v 17.17

Má vroucně milovaná dcero, největší bolest, kterou musí snášet ti, kdo Mě milují, způsobuje temnota duše. Čím více budete spojeni se Mnou a ve Mně, tím více budu ve vás kvůli tomu trpět. Neboť budu-li přebývat ve vaší duši, tím více bolesti budete muset kvůli tomu snášet.

Stane-li se duše v plném sjednocení částí Mne a odevzdá-li Mi svou vůli, tím více bude v této osobě zřejmá moje přítomnost. Bude k sobě přitahovat nenávist druhých, pocítí můj vlastní žal, až bude svědkem nečestnosti, bezpráví a bezbožnosti kvůli hříšnosti světa. Nastane zbystření smyslů, chápání duchovních věcí – zrozené utrpením se Mnou – odhalí mnohé věci, jež probudí v duši hlubší chápání, pokud jde o bitvu, která existuje mezi Bohem a Satanem.

Pochopí, co uchvátilo jeho duši, jeho tělo a smysly, ale to neznamená, že je to pro něj snadné přijmout. Lidský intelekt není schopný porozumět všemu, co se Mne týká, nebo všemu, co ze Mne pochází. Ale bude-li Mi důvěřovat a přijme, že všechno dobré pochází ze Mne, pak Mě nechá v něm růst pro dobro všech.

Když Mi dovolíte přebývat ve vaší duši, mohu dosáhnout velkých věcí. Tak mnoha lidem může být dán můj dar milosrdenství, dovolíte-li mé lásce šířit se touto cestou. Skrze obětující se duše mohu zasáhnout k záchraně duší druhých. Vždy přijměte, dávám-li dar utrpení, že to lidstvu jako celku přináší velký prospěch. Mé milosrdenství je můj dar vám. Přijměte různé způsoby, s nimiž pracuji, s vlídností, neboť bolest bytí ve spojení se Mnou bude mít krátké trvání.

Přijměte Mě takového, jaký jsem a ne takového, jakého byste chtěli.

Váš Ježíš