Lidstvo bude trestáno v tomto roce očisty

Pátek, 11. března 2011 v 15:30

Moje milovaná dcero, očista, která na lidstvo přichází válkami, zemětřesením, výbuchy sopek, tsunami, vedrem a sesuvy půdy, bude pokračovat kvůli hříchům lidstva.

Jen ti, kdo se obrátí ke Mně, svému božskému Spasiteli a svému Stvořiteli, mému a vašemu Otci, mohou být zachráněni. Nikdy se nedívejte na mého Otce se strachem, protože On miluje všechny svoje děti. Přesto použije trest na ty, kdo odmítají přijmout jeho existenci. Jeho trpělivost se teď chýlí ke konci, protože zlo, nedostatek víry a obscénní sebeláska člověka i nadále přetrvávají.

Můj Věčný Otec, Bůh – tvůrce a Stvořitel všeho, miluje všechny své děti s něžností, kterou pociťují rodiče vůči svým dětem. Ale jak už to rodiče dělají – zodpovědní rodiče – trestají svoje děti, když se dopustí agresivních činů, nebo takových, které už není možné akceptovat. Stejně tak v tomto čase i hněv mého Otce dopadne teď na svět. Tento rok, má dcero, jak už jsem řekl, je rokem očisty.

Všude lidé pochopí, že tyto události nejsou přirozené. Jsou způsobeny Božím zásahem, aby člověk konečně pochopil pravdu Písma.

Modli se, modli se za obrácení.

Váš milovaný Ježíš Kristus