Lidstvo stojí před konečnou očistou

Čtvrtek, 11. listopadu 2010 v 00:20

Ano, má milovaná dcero, jsem to Já. Ty a Já budeme bok po boku pracovat a připravovat svět na časy, které teď přicházejí na lidstvo, jak země vstupuje do konečné očisty.

Je důležité, aby se tato očista uskutečnila, protože bez ní není možný věčný život pro mé děti. Přijdou potíže, kterým budou muset čelit všechny mé děti, ale zejména moji následovníci. Je to část bitvy, která musí být vybojována pro záchranu duší.

Uvolni se. Nechej své srdce, aby pocítilo mou lásku, má dcero. Přijmi ji jako můj dar. Budeš asi překvapená, ale Já jsem tvou rodinou. Ty jsi u Mne doma, v mém království. Máš teď naplnit své poslání. Chop se mé ruky a Já povedu tvé myšlenky, abych přivedl své děti zpátky do mého Nejsvětějšího Srdce. Odpočiň si teď, mé dítě.

Váš milující Ježíš Kristus

Váš milující Spasitel