Má bolest a utrpení dnes

Středa, 22. prosince 2010 v 02:40

Má dcero, hrozně trpím za hříchy lidstva a za kruté odmítání mé existence, které je ve světě tak běžné, že počet těch věřících, kteří se ode Mne odvracejí, vzrostl do mimořádných rozměrů.

Bolest, utrpení a agónie jsou mnohem výraznější v době, kdy svět slaví Vánoce. Ve svém srdci vím, že i když se jedná o nejvýznamnější křesťanský svátek, moje učení není hlásáno takovým způsobem, jakým by se hlásat mělo.

Moje milovaná dcero, musíš vytrvat ve svém utrpení mysli a duše. To tě přivede blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Jen tehdy, když projdeš zkouškou těchto utrpení, dosáhneš sjednocení se Mnou.

Má dcero, modli se, modli se, modli se, aby ostatní duše zmírnily agónii, kterou snáším. Ach, kdybych mohl rychle zachránit duše a zavřít je do mé milující náruče, mé srdce by se Mi zahojilo. Ale mnoho duší ke Mně nechce přijít. Musíš tvrdě pracovat, má dcero, abys je přesvědčila o Pravdě. Nikdy se nevzdávej.

Jsi plná pochybností, avšak vím, že v hloubi svého srdce víš, že tato poselství milosrdenství, určená ke spáse duší, skutečně pocházejí ode Mne a mého Věčného Otce.

Vytrvej, přijmi utrpení, buď pokorná, trpělivá a zachovej důstojnost, když čelíš výzvám v mém jménu.

Jdi teď s novým elánem, láskou a silou, abys získala zpět duše mých milovaných dětí.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus