Má láska k lidstvu je úplná. Miluji všechny, včetně těch, kteří páchají ty nejohavnější skutky.

Čtvrtek, 9. ledna 2014 v 21:40

Má vroucně milovaná dcero, rozhlédni se kolem sebe, a co vidíš? Svět plný protikladů. Na jedné straně uvidíš lásku, radost a dobrou vůli. Ale pak budou potlačeny z druhé strany nenávistí, kterou má Zlý k lidstvu.

Věz, že každý nepokoj, zármutek, zmatek, nedostatek důvěry, jed, nenávist a zlo, které vidíš, jak se dějí ve světě, že pocházejí pouze z jednoho zdroje. Metla lidstva, kterou je Satan, způsobila mezi Božími dětmi zoufalé neštěstí. Jejich bolest se pak stává mojí, a to je důvodem, proč Zlý vytváří takovou spoušť – aby Mi ublížil.

Má dcero, kamkoliv ode dneška půjdeš a kteroukoliv tvář uvidíš, bude to tak, jak je vidím Já – jako dítě Boží.

Jak Já je všechny miluji, chci o každého pečovat – bez ohledu na jejich chyby nebo hříchy. Nezáleží na tom, co udělali, aby Mě urazili; Stejně je miluji – všechny a každého jednoho. Cítím velkou radost, když z nich vidím vyzařovat lásku – lásku, kterou obdrželi jako dar od mého Otce, který je stvořil. Jejich láska je má láska a přitahuje k nim ostatní duše a to pak šíří Boží lásku všude.

Ale když vidím bolest a utrpení v kterékoliv duši, pak se jejich bolest stává mojí. Jejich bolest může být způsobena strašným utrpením, způsobeným nedostatkem lásky k ostatním, který přináší pocit beznadějného smutku. Jejich samotu a odloučení cítím také – a to ještě více roznítí můj soucit.

Pak jsou duše, které tráví veškerý svůj čas honbou za věcmi, které nepocházejí ode Mne. Ti, kdo Mě odmítají, úplně lámou mé srdce ve dví. Jak mnoho krvavých slz roním za tyto duše, protože přestřihly pupeční šňůru, která je spojuje s jejich Spasitelem – jejich jedinou nadějí na spásu. Až uvidíš tyto duše, má dcero, pocítíš ve svém srdci strašný zármutek, stejný jaký pro ně cítím Já.

Nakonec jsou tu ti, kteří tvrdí, že Mě reprezentují, ale nejsou hodni Mi otřít nohy. Jejich nenávist ke Mně je způsobena jejich sebeláskou. Přesto, stále prahnu po jejich duších, bez ohledu na to, jak často Mě urážejí a klamou moje stádo.

Má láska k lidstvu je úplná. Miluji všechny, včetně těch, kteří páchají ty nejohavnější skutky. Tak to bude až do konce. Přijmu jejich duše i v Poslední den, dokud nebudou vyčerpány všechny mé snahy je zachránit; pouze ti, kdo poběží do propasti šelmy a Mne odmítnou, přestože vědí, jak moc je miluji – budou pro Mne navždy ztracení.

Milujte vždy ostatní, s chybami a se vším – tak jak Já miluji vás. Když s někým nesouhlasíte, vzpomeňte si na moji lásku a zůstaňte zticha. Když někým opovrhujete, vězte, že tato nenávist nepochází ode Mne. Když se podíváte na druhé, dívejte se na ně jako mýma očima. Ani jednomu z nich byste se neměli vyhnout. Místo toho projevte soucit těm, kteří vás rozzlobí, urazí vás nebo vám ublíží, protože jsou milováni Mnou. Pokud Mě milujete, ukážete lásku všem, se kterými přijdete do styku.

Láska je nakažlivá, protože pochází od Boha. Z lásky může vzejít pouze dobro.

Váš Ježíš