Má láska spolu s vaší vírou se stanou mečem spásy

Sobota, 12. dubna 2014 v 15:42

Má vroucně milovaná dcero, když Bůh zasahuje ve světě prostřednictvím svých vybraných proroků, je Slovo jako meč. Tne přímo do srdce a působí v duši dvojí reakci. Jednak poskytne velký vhled a porozumění, ale na druhé straně může být těžko přijatelné. To proto, že Pravdu není nikdy snadné přijmout, protože může bolet.

Ve světě, v němž Satan vládne jako král, ukazuje Pravda vždy tu ohyzdnou stranu. U mnoha lidí vyvolá zkroušenost. Bezbožnost přichází téměř vždy oděná v zářivých barvách, ale když je zbavena všech svých lákavých vrstev, to, co zbývá, je velmi ohavné jádro.

Kvůli ďáblově klamu je pro mnohé lidi těžké přijmout, že určitá jednání nebo skutky jsou zlé. Všechny formy hříšnosti z ruky Satana jsou důkladně maskované, a jsou tak snadno omluveny v myslích nevinných, kteří přijmou tak ohavné lži bez pocitu viny. [Nadto] nebude nikdo moudřejší. Jakou naději, můžete se potom ptát, má člověk, je-li sveden antikristem, který bude milován a zbožňován pro své velké činy dobročinnosti? Odpovědí je modlitba. Vaše naděje spočívá ve vašich modlitbách, neboť modlíte-li se o vysvobození od zla, odpovím na vaše volání.

Má láska spolu s vaší vírou se stanou mečem spásy, jímž nevinné duše, které budou snadno oklamány šelmou, mohou být zachráněny, a pak království bude moje. Přijdu si brzy vyžádat svůj právoplatný trůn, a tak nesmíte nikdy ztratit naději.

Váš Ježíš