Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena

Pátek, 13. února 2015 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, z moci Nejsvětější Trojice prohlašuji, že jsem vám předal Pravdu. Naplnil jsem vám srdce a duše dary, slíbené lidstvu v Knize Pravdy.

Ujměte se teď mého daru Pravdy i všech ostatních darů, daných vám touto misí a přijměte je s vděčností. Žijte Slovo Boží. Přijměte tato poselství a žijte podle nich.

Má mise na záchranu lidstva je již téměř dokončena. Můj Zbytek byl vytvořen. Dostali jste dary Pečeti živého Boha, Medailon spásy a modlitby modlitební kampaně. Budou vaší zbrojí proti mému protivníku. Od nynějška budu s vámi mluvit jen v pravidelný čas a skrze Zbytek. Jste připraveni pozvednout svoji zbroj k boji za zachování mého Slova živým v místě zpustošení.

Můj plán je zajistit, abyste vy všichni šířili mé Slovo a rozjímali o tom, co jsem vám dal. Nikdy neopustím svou poslední misi, neboť to není možné. Buďte trpěliví a zcela Mi důvěřujte. Tato poselství vám přinesou velkou úlevu a útěchu ve dnech velkých duchovních zkoušek. Buďte vděční za mé milosrdenství.

Duch Svatý vás povede a ochrání a Já vám dám potřebnou útěchu, abyste snesli obtíže, kterým budete čelit v přicházejících časech.

Děkuji vám, moji maličcí, že jste přijali můj zásah. Nyní je už na vás, abyste šířili Pravdu. Miluji vás, chovám vás ve svém srdci a toužím po Velkém dnu Pána, kdy sjednotím svět a povedu vás do svého nového království na zemi.

Žehnám vám a dávám vám odvahu, moudrost, vědění a milosti pokračovat v mém díle na zemi.

Váš milovaný Ježíš

Spasitel a Vykupitel všeho lidstva