Mé Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít

Středa, 9. července 2014 v 15:48

Má vroucně milovaná dcero, mým pokynem všem, kdo Mě uctívají, je modlit se usilovně kvůli nepokojům, které brzy ve světě propuknou. Vyvstane mnoho událostí, všechny budou souviset s rozdělením, způsobeným náboženskou nenávistí a chamtivostí. Ale až pohrdání Mnou, které se již ve světě projevuje, vyjde z mých vlastních čtyř zdí, pak poznáte, že čas už je blízko. Neboť až Mě budou proklínat a pronásledovat ti, kteří Mě milují, pak se stanou svědky mého zásahu, který bude jako blesk.

Mnozí si popletou mé ochotné přijetí pronásledování, jehož pro mé následovníky bude vždy dost, s přijetím zlých věcí a svolností umožnit jejich zdar. Jenže to by bylo špatně. Všechna láska pochází ode Mne. Všechno zlo pochází od Satana. Až se láska a zlo střetnou, dojde k velkému rozvratu. Zlu se nemůže dařit, když proti němu povstanu. Dokonce i Satan sám může šířit svůj jed jen podle vůle Boží.

Zlo, které zamořuje svět, bude zničeno. O tom nepochybujte. Musíte ale rozeznat co je tím zlem, protože Satan je bude vždy podávat jako dobrou věc. Jeho oblíbenou taktikou je předložit zkreslený pohled na mé učení včetně velkých podvodů, které mohou rozpoznat jen ti, jimž Duch Boží sídlí v duši. Tak mnozí šíří různé verze mé nauky a vytvářejí své vlastní výklady, a to mnohé mate. Když ti, kdo tvrdí, že Mě znají, Mě křižují soužením těch, kteří Mi slouží, pak vězte, že nejsou ode Mne – neboť jak by mohli být?

Buďte v pokoji, protože vše, co potřebujete vědět, je obsaženo v mém svatém Slovu. Mé Slovo je velmi prosté, snadné k pochopení, ale není tak snadné je žít. Život podle mého Slova a láska budou hnací silou každého slova, které vyslovíte, každého činu, který vykonáte a každého gesta, které učiníte. Nebudete-li svědky lásky ve slovech těch, kdo tvrdí, že jsou svatí, pak to není Slovo Boží, jemuž nasloucháte. Místo toho slyšíte lidský výklad, který je chybný.

Cokoliv, co nevychází z mého božství, není ode Mne.

Váš Ježíš