Mé učení není složité

Úterý, 22. dubna 2014 v 20:00

Má vroucně milovaná dcero, bez ohledu na to, jak těžká je tato mise, Pravda se musí vždy prosadit.

K čemu je dobré, je-li mé Slovo překrucováno? Čemu to slouží? Je-li mé Slovo a vše, co jsem a budu, přizpůsobováno lidským záměrům, pak to se stává lží. Co znamená má smrt na kříži, nebyla-li vaším vykoupením z hříchu? Navzdory krutosti mé smrti na kříži, je její význam pro křesťany prostý. Vykoupil jsem vás z hříchu, ale jen tehdy, když Mě o to poprosíte. Neprosíte-li, nemohu vás vykoupit.

Nepřijmete-li Mne, Ježíše Krista, nedokážete vyhledat mé milosrdenství. Nebudete-li usilovat o mé milosrdenství, postavím se před vás a budu vás snažně prosit, abyste to udělali, tak velká je moje láska k vám. Budu jako žebravý král stát před vámi, hříšníky. Odhalím vám Pravdu, dokud se vám konečně neotevřou oči a pak pochopíte. Vy, kteří poznáte Pravdu, pak vztáhnete ke Mně ruce a Já vás vezmu do útočiště svého srdce. Tak jako ti, kdo Mě znají a budou zachráněni, mají výhodu, dám i všem duším všech náboženství a vyznání výhodu poznat Pravdu dřív, než přijde můj čas.

Mějte stále na paměti mou prostotu. Učím vás Pravdě jednoduše. Učil jsem vás milovat se navzájem tak, jako jsem Já miloval vás. Milujete-li jeden druhého a chováte se k sobě, jak jsem vám ukázal, budete patřit Mně. Neprokazujete-li lásku a úctu druhým, ale vzájemně se mým jménem odsuzujete, potom nemůžete říkat, že jste moji. Moje učení není složité. Nepotřebuje to, neboť láska je jádro všeho co jsem učil. Bez vzájemné lásky ve svých srdcích Mě nemůžete opravdově milovat. Budete-li odmítat lásku, vždy odmítnete Mne. Odmítáte-li mé Slovo, pak Boží láska se vám nemůže vzmáhat v srdci.

Váš Ježíš