Medailon Spásy – Dar obrácení pro celý svět

Nyní na Konci Času v tomto období Velkého soužení ve světě, který povede k Druhému příchodu našeho Pána Ježíše Krista, byl světu skrze Lásku a Milosrdenství Boží dán mocný medailon, spojený s velkými Dary – obrácení, spásy a ochrany.

Medailon spásy, mocnější než jakýkoli dar z nebe, který byl dán, byl předán prostřednictvím Panny Marie, Matky Spásy v Knize pravdy.

Matka Spásy říká v poselství ze 4. června 2014: Medailon spásy je výjimečný dar z nebe, daný světu z velké lásky, kterou má můj Syn ke všem Božím dětem. Skrze moci dané mi na příkaz Věčného Otce, bude tento medailon zodpovědný za spásu miliard duší. To je učiněno možným proto, že jakmile duše přijme tento Medailon s otevřeným srdcem, způsobí obrácení.

Připojte se k nám v tomto celosvětovém semináři, kde se dozvíme o důležitosti Medailonu spásy a o tom, jakým je darem obrácení a ochrany pro celý svět.

Sdílejte prosím odkaz na tento seminář se svými přáteli, rodinou, kolegy, známými, všemi

Tento globální seminář bude v angličtině, ale bude mít živé překlady do dalších jazyků: čínština – němčina – francouzština – ukrajinština – portugalština – španělština – korejština – polština – maďarština – kantonština – albánština – rumunština

Zaregistrujte se nyní!