Mimořádné milosti slíbené k zavolání Ježíše jen na jeden den

Čtvrtek, 14. dubna 2011 v 11:00

Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi obětovala více času této nejsvětější práci. Přišel čas pro všechny z vás, abyste Mi otevřeli svá srdce jen na jeden den, abyste Mi umožnili naplnit vás zvláštními milostmi. Tyto milosti budou uděleny těm, kteří zapomněli, že Já existuji, teď, kdy se blížíme k Velkému pátku.

Protože čas pro mocnou novénu Božího milosrdenství se přibližuje, tento čas bude využit k zaplavení vašich duší mým zvláštním darem. Dělejte teď, jak vám říkám a modlete se dnes ke Mně svými vlastními slovy. Milosti, které vám dám, vás nejen přivedou blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci, ale naplní vás Duchem Svatým. Modlete se mou novénu Velkého pátku a zahrňte tolik duší, kolik je to jen možné a Já zachráním každou z nich.

Vy, kdo jste odpadli dokonce i potom, co jste se Mi odevzdali, Já vás pozvednu znovu a znovu. Nikdy se neobávejte ke Mně vrátit, i když jste zbloudili. Nikdy neopustím ty, kteří se ke Mně vracejí zpět. Jako hříšníkům se vám to může znovu stát. Nemějte strach, Já stojím vedle vás, připraven vás v každém čase obejmout. Hřích může být prominut. Nemějte nikdy špatné svědomí kvůli hříchu, potřebujete-li se ke Mně obrátit a prosit Mě o odpuštění. Jsem vždy tady.

Mé děti, využijte velikonoční týden, abyste si připomněly všechny oběti, které jsem přinesl pro hříšníky. Můj soucit je stále ještě silný. Pro duše se nikdy nezmenšil, dokonce ani pro ty ne, jejichž hříchy Mě hluboce urážejí. Hledá-li duše odpuštění, pak tento hřích bude vyhnán. Má novéna Božího milosrdenství vám vlije nejmocnější milosti, když se ji budete modlit od Velkého pátku do slavnosti mého milosrdenství o devět dní později. Touto modlitbou nejen zachráníte vaše vlastní duše, ale i milióny ostatních. Udělejte to pro Mě.

Váš vždy milující a věrný božský Spasitel

Ježíš Kristus