Mnoho světských lidí moji nepřátelé povýší a naučí jak evangelizovat

Neděle, 14. září 2014 v 17:45

Má vroucně milovaná dcero, buď jak buď, pravé Slovo Boží zůstane živé, i když bude uchováno jen zbytkem mé církve.

Předpovědění falešní proroci povstanou ve velkém množství k šíření lží podvodným, celosvětovým způsobem evangelizace. Budou zmocněni těmi, co tvrdí, že Mě zastupují, aby tak přivábili milióny do své, takzvané modernizované verze mé svaté církve na zemi. Ach, kolik lidí jen oklamou svou překroucenou verzí mého Slova, v níž bude skryto mnoho bludů. Jen bystří rozpoznají tyto nepravdy, neboť budou pečlivě skryty ve falešném učení, na které bude pohlíženo jako na nadechnutí čerstvého vzduchu.

Hodně chvály bude štědře věnováno mým nepřátelům, kteří pronikli do mé církve, aby ji připravili na příchod antikrista. Nadělají spoustu hluku svými veřejnými shromážděními, a zatímco Mě budou svým lhaním proklínat, zároveň o Mně budou konstruovat nepravdivá odhalení – kým že ve skutečnosti jsem, o příbuzenství s mým Věčným Otcem, mém učení i mém božství. Smíchají dohromady Pravdu a lži ke klamání křesťanů ze strachu, že poznají, co jsou zač.

Mnoho světských lidí moji nepřátelé povýší a naučí jak evangelizovat. Mnozí se stanou ochotnými nádobami šelmy, která je naplní slovy učení z pekla. Vy, moji milovaní následovníci, mějte v podezření vše, co řeknou, že máte poslouchat a o čem vám tito moji nepřátelé navykládají, že dá nový život Slovu Písma svatého. Tito falešní proroci vám dají nové modlitby, které Mě budou urážet a rouhat se mému božství. Až povstanou miliony k těmto novým modlitbám, tak povstanou i oni, falešní proroci. Budou Boží děti učit jak zbožňovat šelmu novou podobou náboženského obřadu. Tento nový obřad přivede všechny, kdo povstanou a budou následovat falešné proroky, do jednotné světové církve, která bude uctívat šelmu.

Ti z mých posvěcených služebníků, kteří celkem rychle pochopí lstivý plán k oklamání mých následovníků, se budou cítit bezmocní. Mnozí klamu propadnou, protože budou mít tak málo víry, že se téměř vůbec nebudou obtěžovat přečíst si nové falešné učení, a proto bude zavedeno v církvích bez velkého odporu.

Až mé Slovo bude znesvěceno, nic dobrého z toho nevzejde a zlo bude vzkvétat. Dávám vám toto varování pro dobro vaší duše, a abych vás připravil na velké odpadlictví v lidské historii, které pohltí Boží Slovo.

Váš Ježíš