Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, je to však nezbytné

Sobota, 1. února 2014 v 19:53

Má vroucně milovaná dcero, kvůli soužení, které lidstvo musí přetrpět během očisty, by bylo chybou poplést si způsobenou bolest s beznadějí.

Mnoho z toho, co lidstvo má za pevně dané, bude vzhůru nohama a naruby, je to však nezbytné. Až bude očista dokončena, objeví se nový počátek – náhle a bez varování – a Božím dětem bude darován nový svět.

Ač vy, kdo Mě milujete, tak i vy, kdo Mě nemilujete, vytrpíte hodně bolesti, prosím, aby si nikdo z vás ani nepomyslel, že už není naděje. Místo toho se radujte, protože jen láska, radost, pokoj a štěstí leží před vámi v mém Novém ráji. Až bude svět zbaven hříchu a tolik duší, jak jen je možné, bude očištěno, pak přijdu jako ženich, připravený vás uvítat. Ten velký a slavný Den má být očekáván s radostí, rozechvěním a touhou, neboť mé srdce se rozpukne a sjednotí se s celým světem.

Nový začátek je již nadosah. Vydržte jakoukoliv bolest a utrpení, které jste už dosud snášeli, protože to nebude znamenat nic, až přijdete do mého Světla, kdy vás zaplavím svou láskou a štěstím, které jste po celý život očekávali, ale které jste až dosud nemohli opravdu pochopit.

Pomozte Mi přivést duše, které jsou pro Mne ztracené, zpět do mé náruče. Modlete se jeden za druhého. Buďte plní radosti. Doufejte. Buďte v pokoji. Ať už leží před vámi cokoliv, vězte, že má láska je mocnější, než nenávist. Má moc je všemohoucí. Mé milosrdenství je nekonečné. Má trpělivost je obrovská.

Jděte v pokoji a služte Mi až do Posledního dne, neboť následující den bude začátek světa, který nebude mít konec a kde smrt už nebude.

Miluji vás a všechny vás chovám ve svém srdci.

Váš Ježíš