Modli se za ty, kteří ti způsobují bolest

Pondělí, 21. března 2011 v 23:00

Moje milovaná dcero, dnes večer cítíš pokoj, jaký jsi už dlouho necítila. Má dcero, byla jsi týrána mistrem klamu a teď, díky milostem, které jsem ti udělil, účinky takových útoků už více nepocítíš.

Poslal jsem ti čistou duši, aby tě vedla. Bude tě držet za ruku a vést tě ke Mně a k Pravdě. Má milovaná dcero, teď chápeš, jaké to je trpět v mém jménu. Víš jaké to je, když jsi veřejně zesměšňována, když se ti za zády vysmívají a když jsi obviňována za provinění, za které neneseš vinu. A to všechno v mém jménu. Raduj se, má dcero, protože to znamená, že ses teď dostala blíže k jednotě se Mnou. Modlitba, jak jsi teď konečně pochopila, tě udrží ve stavu milosti a pokoje.

Má dcero, neodsuzuj ty, kteří ti způsobují bolest. Modli se za ně. Odpusť jim. Ale ty už jsi to udělala, že je to tak? Teď chápeš Pravdu mého učení. Udělám tě silnější a silnější, má dcero. Nikdy se neboj. Jak jsem ti už řekl dříve, podvodník nikdy neukradne tvoji duši. Pevně tě držím ve své náruči a slibuji, že kdybys zbloudila, vždy tě přitáhnu zpět ke Mně.

Teď musíš nabýt sílu a odvahu, abys oznamovala moje božská poselství světu. Je to naléhavé. Víš, co je třeba dělat. Přivolávej Mě každou minutu do svého srdce. Miluji tě, má statečná, drahá dcero. Jsem hrdý na tebe, jak klidně obhajuješ Pravdu a neodmítáš tato posvátná poselství, protože teď znáš Pravdu.

Tvůj milující Spasitel, Ježíš Kristus