Modlitba Zlého děsí

Čtvrtek, 12. února 2015 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, prosím všechny křesťany v každé části světa, aby trávili více času v modlitbě, aby měli moc zvítězit nad hříchem, který rdousí svět a v následku přináší bolest a útrapy všeho druhu.

Hřích může být zničen modlitbou. Modlitba je nejmocnější zbraní proti zlu, a čím více se obracíte ke Mně, svému Ježíši, tím více mohu přemáhat svého protivníka. I když po vás nežádám nic, co by vám zatěžovalo srdce, prosím jen, abyste ke Mně volali o pomoc pro hříšníky, aby se vyhnuli zlomyslnosti, která se v každém okamžiku může náhle objevit v jejich srdci.

Satanova moc dosáhla bodu, kdy těmi bez víry nebo důvěry v Boha snadno manipuluje. Provokuje a pokouší je při každé příležitosti. Člověk je v Satanových očích zrcadlovým odrazem Boha, který člověka stvořil k vlastnímu obrazu. Satan každou lidskou bytost nenávidí tak intenzivně, že by vám to vyrazilo dech. Jen člověk, který si je vědom jeho taktiky, může vidět Pravdu mnoha podob zla. Pouze člověk otevřený Slovu Boha – který Boha zná a miluje – dokáže odrazit vliv podvodníka mocí modlitby.

Modlitba Zlého děsí a oslabuje jeho sevření, kterým svírá lidstvo. Modlitba je mocnější než meč, používaný v boji, neboť nepřítele nejen zraní, ale i zničí.

Váš Ježíš