Můj ubohý svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě

Sobota, 11. února 2012 v 11:30

Má vroucně milovaná dcero, válečné konflikty se všude stupňují a velmi brzy ruka mého Otce zasáhne, aby toto zlo zastavila. Neměj strach, protože plány k záchraně lidstva jsou již dokončeny a teď už nebude trvat dlouho a moje velké milosrdenství bude dáno každému z vás.

Nikdy se neobávejte práce antikrista, protože vy, drahé děti, ve svých modlitbách nesete moc k oslabení jeho sevření světa. Jiní světoví vůdci budou brzy zabiti a můj ubohý svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě.

V minulém roce, má dcero, jsem ti řekl o spiknutí v kuloárech Vatikánu. Plán ke zničení mého svatého vikáře byl v tajnosti vypracován 17. března 2011 a nyní došlo k jeho uskutečnění, neboť to bylo předpověděno. Rozšiřuj nyní mé svaté Slovo do každého koutu světa a zařiď, aby také tištěné verze mých poselství se rozšířily do co nejvíce zemí. Jsi vedena a tak musíš dělat to nejlepší. Pros Mě v modlitbě, abych ti poslal pomoc, a bude ti dána.

Váš Ježíš