Musím zasáhnout, abych zachránil lidstvo před sebezničením dříve, než přijde Velký den Pána

Středa, 29. ledna 2014 v 15:00

Má vroucně milovaná dcero, neplačte nad sebou, ale nade Mnou, vaším Ježíšem, jenž prolévá slzy a trpí kvůli rychlosti, s jakou lidská rasa klesá do zvrácených a hříšných životů.

Protože mé Slovo bylo odmítáno tak mnoha lidmi, a tak dlouho, mnozí už nemají žádný směr, nebo povědomí, pokud jde o volby, které dělají ve svých životech. Duše, které se odchýlily daleko od Pravdy, se nechají vést jen svými vlastními touhami a sobectvím. Posedlost sebou samým, sexuální nemravnost, sebestřednost a vyhledávání materiálních statků pustoší jejich duše. Nic je nemůže ani nebude moci uspokojit. Když dosáhli hlubin hříchu, pak aktivně vyhledávají duše ostatních, aby je polapili. To proto, že Satan pohltil jejich duše do té míry, že je používá, aby přitáhli jiné duše do jeho hnusné pasti.

Morálka lidstva poklesla do takových hlubin, že duch zla každý den uchvacuje milióny duší. Ach, jak má bolest vzrostla a kolik práce je třeba k vymýcení takové nákazy. Přichází čas, kdy jen jedné třetině lidské rasy bude dána milost rozlišit rozdíl mezi dobrem a zlem.

Ti, kdo vítají zlo v jakékoliv podobě, je budou předkládat jako dobrou věc. Brzy to bude chtít velmi odvážného člověka k prohlášení: „To je špatné!“, aniž by byl démonizován a v opovržení za to, co bude bráno jako nepřiměřené odsouzení.

Ach, jak jen Boží děti klesnou. Duší se zatvrzelým srdcem, s nenávistí k druhým, neschopností soucitu, chamtivostí a touze po násilí, velmi přibývá. Svět je bude obdivovat, přestože před desítkami let by se jich obával. Proto musím zasáhnout, abych zachránil lidstvo před sebezničením dříve, než přijde Velký den Pána.

Satanův plán je zničit tolik duší, kolik je možné. Mým plánem je zastavit tuto nákazu a nebudu váhat poskytnout nezbytná znamení, aby vás probudila k Boží lásce a potřebě se náležitě připravit na svět, který přichází.

Neodmítejte nikdy Boží ruku. Neignorujte nikdy Slovo Boží, neboť bez nich nejste nic.

Váš Ježíš