Národní Seminář CZ-SK 21.3.2023

Chvála Kristu

Zveme Vás na národní seminář CZ-SK

Téma: Dodržovat svaté Slovo Boží a odmítat nepravdy

Kdy: 21. března 2023 v 19:30

Odkaz na přihlášení:

https://bit.ly/JTMCzechRepublicSlovakia21March2023

Dodržovat svaté slovo Boží a odmítat nepravdy
v sobotu 21. března 2023 v 19:30 hodin.

Matouš 4:4 “Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.”

Tento verš z evangelia od Ježíše by měl každému připomenout, aby se uprostřed zmatku v dnešním světě zaměřil na Svaté Slovo Boží.
Od dob Adama a Evy ďábel pracuje na tom, aby svedl Boží děti. Satanovy pokračující pokusy oklamat člověka, aby odmítli Boha, nebyly nikdy tak zřejmé jako v dnešní době.

Nové výklady 10 Božích přikázání mají za následek falešná učení, která věřící svádějí, aby tolerovali a přijímali hřích. Krize víry se nyní šíří kvůli liberální a svéhlavé církevní hierarchii propagující falešné evangelium milosrdenství.

Ježíš v poselství z 11. října 2012 dále vysvětluje:
,,Tyto lži v podobě nově předkládaných zákonů, nových myšlenek a nových pravidel, slouží jen jedinému. Porušují Boží zákony. Jsou to zákony tolerance, otevřeně dovolující, aby činy hříchu byly zakotveny ve vašich ústavách a církvích.“

Systematické odmítání Boží Pravdy v dnešním světě nám ukazuje, že žijeme v době Velkého odpadlictví prorokovaného v Písmu svatém.

Poslouchejme jednu hodinu, jak náš Pán Ježíš učí o důležitosti zastávání Božího svatého Slova pro spásu našich duší.

Tento seminář bude v národním jazyce.

Pozvěme rodinu a přátele, dokonce i ty z různých vyznání a vyznání na tento seminář, aby věděli, jak bránit Svaté Slovo Boží a odmítnout falešné učení, které stravuje svět a vede duše do pekla.

Ježíši, důvěřujeme Ti!