Národní seminář o Marii, naší Matce Spásy 4.10.2022

Zveme Vás na národní seminář o Panně Marii, naší Matce Spásy, Spoluvykupitelce, který se uskuteční

4. 10. 2022 v 19:30h

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia4October2022

Jednou z nejdiskutovanějších témat týkajících se naší Přesvaté Matky je její titul  Spoluvykupitelka.

V průběhu dějin Církvě víc papežů a teologů slovy i písemně vyjádřili podstatnou, ale důležitou úlohu naší Blahoslavené Matky při vykoupení člověka.

V roce 2008 dokonce 5 kardinálů napsalo otevřený dopis, ve kterém vyzývali své bratry kardinály a biskupy, aby požádali papeže Benedikta XVI. o vyhlášení úlohy Marie jako Spoluvykupitelky, Prostřednice všech milostí a ochránkyně za dogmu.

Jaká je tedy úloha Blahoslavené Matky jako Spoluvykupitelky?

Slyšme slova našeho Pána Ježíše o naší blahoslavené matce z Knihy Pravdy, které podrobně vysvětlují její velmi důležitou úlohu Spoluvykupitelky.

Zveme všechny obzvlášť mariánských ctitelů, na tento seminář, aby jsme všichni pochopili úlohu naší Matky Spásy jako Spoluvykupitelky v Božím plánu spásy všech jeho dětí.

Ave Maria, Ora Pro Nobis!