Neděle Božího Milosrdenství – setkání Ježíš lidstvu

Ave Maria!

Milý modlitební bojovníku,

zveme tě na modlitební setkání Ježíš lidstvu Evropa, Neděle Božího milosrdenství a to 24. dubna 2022 v 15:00 hodin SEČ.

Na tuto schůzku není třeba se přihlásit.https://us02web.zoom.us/j/83170911639

Setkáme se společně, abychom v modlitbě oslavili tento VELKÝ Svátek milosrdenství za naše bratry a sestry, za ztracené duše a duše v očistci, a také za naše vlastní duše s možností získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY.

Pomodlíme se spolu Korunku Božího milosrdenství, několik křižáckých modliteb a vyslechneme si poselství z Knihy Pravdy.

Ať Pán žehná každého z nás, naše milované, jak pomáháme Našemu Pánu připravit tento svět na Jeho Druhý Příchod.

Ježíši, důvěřujeme ti!

Svatá Faustino, oroduj za nás!

Svatý papeži Jane Pavle II, oroduj za nás!

Ježíš lidstvu Evropa

Nech Pán žehná každého z nás, našich milovaných, ako pomáhame Nášmu Pánovi pripraviť tento svet na Jeho Druhý Príchod.

Ježišu, dôverujeme ti!

Svätá Faustína, oroduj za nás!

Svätý pápež Ján Pavol II, oroduj za nás!

Ježiš ľudstvu Európa