Nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné smrti

Středa, 23. dubna 2014 v 15:30

Má vroucně milovaná dcero, mnoho lidí se mylně domnívá, že má varování lidstvu vytvářejí pocit zoufalství a zbytečné úzkosti. To je pochopitelné, ale vězte toto: Budoucnost přicházejícího světa bere dech a je nádherná v každém směru. Ráj, který byl pro vás připraven, by vás naplnil bázní, úžasem a silným pocitem vzrušení, kdybych vám z něj měl odhalit jen jediný letmý pohled. Protože člověk má strach z neznáma a nedostatek důvěry v můj slib přinést každému z vás věčný život, je to těžké pro mnohé, kteří se snaží připravit pro mé království.

Moji milovaní následovníci, moji vzácní maličcí, prosím, vězte, že nedopustím, aby ti, kdo přijdou do mého Nového ráje, trpěli bolestí tělesné smrti – to je můj dar této požehnané generaci. Přechod ze světa, ve kterém dnes žijete, do mého Nového ráje se stane v mžiku oka, tak velká je moje láska k vám. Na tento Velký den vás musím připravit, abyste všichni zdědili mé království. Nemusím vás vystavit těmto zkouškám, které snášíte nyní a těm, které ještě přijdou – to je pravda. Musím však připravit mnoho lidí, kteří berou mé Slovo a mé milosrdenství jako samozřejmost. Jak bych vás mohl očistit, aniž bych vám připomínal Pravdu? Jen Pravda vás vysvobodí z okovů, které vás poutají k Zlému, který vás vleče pryč ode Mne při každé příležitosti, kterou dostane. On ví, že zvítězí, neodpovíte-li na mé volání, abyste si zajistili své právoplatné dědictví v mém království. Potom, co vás oklame, už neusmíříte svou duši s mým Božím milosrdenstvím.

Jen ti, co Mě následují na každém kroku do ráje, uspějí v zisku věčné spásy. Prosím, buďte trpěliví. Buďte pozorní k mému volání. Neodstrkujte Mě, když se vás snažím dosáhnout těmito poselstvími. Naučte se Mi důvěřovat skrze mé svaté Slovo, které již znáte z Knihy mého Otce.

Když mluvím o zlu, prostě vám odhaluji klam, kterému budete čelit. Podstata podvodu bude, že vás oslepí k Pravdě a budete unášeni k důvěře ve vyznání, které vás vtáhne do falešné nauky. Nebudu-li to Já, Ježíš Kristus, tím uctívaným v novém učení, pak si můžete být jisti, že není diktováno Duchem Svatým.

Nechejte ztišit svá srdce, svoji důvěru proměnit v důvěru dítěte a prostě Mě milujte, jako Já miluji vás. Nevzdorujte nikdy mému milosrdenství, neobávejte se Mě, ani se na Mne nehněvejte, zvláště když v tomto životě trpíte. Neboť vás brzy přivedu domů. Jakmile nadejde Velký den, zrodí se svět a nový, zázračný život bude očekávat vás i všechny vaše milované. Všichni budete spojeni se Mnou, bez nepřítele v dohledu – bez strachu, nebezpečí nebo jakéhokoliv utrpení. Tak proč se bát mého království? Přinese vám štěstí a lásku, které jste hledali po celý svůj života na zemi – ale které nebyly nikdy opravdově naplněny, bez ohledu na to, jak moc jste se namáhali přiblížit se k těmto darům.

Můj největší dar vám je věčný život. Očekávejte můj dar bez strachu. Místo toho očekávejte s láskou a nadějí mé nové království, neboť je mnoho, na co se máte těšit.

Váš Ježíš